nieuws

Beverwijk wil terrein gasfabriek met bacterien saneren

bouwbreed

De gemeente Beverwijk wil met de inzet van bacterien het terrein onder een vroegere gasfabriek schoonmaken. Het terrein onder de voormalige gasbedrijven aan de Parallelweg is sterk vervuild, voornamelijk met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en het zeer giftige cyanide.

Volgens de gemeente maakt het organische karakter van deze stoffen een biologische reiniging in principe mogelijk. Die methode werd tot dusver alleen met succes toegepast bij het opruimen van bodemvervuiling onder benzinestations.

De door Beverwijk ingeschakelde firma Koop Tjuchem uit Hoofddorp gaat via een buizenstelsel bacterien aan het grondwater toevoegen die de vervuilde grond in circa acht maanden zuiveren. In die periode daalt de relatief zware verontreiniging naar verwachting tot een aanvaardbare waarde voor het toekomstig gebruik van het terrein.

De biologische reiniging kost circa 40 procent minder dan de traditionele methode, waarbij vervuilde grond wordt afgevoerd en thermisch wordt gereinigd. Bij de bacterie-methode hoeft de grond niet te worden verplaatst.

Reageer op dit artikel