nieuws

‘Betonverhardingen voor de landbouw’ herzien

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) te ‘s-Hertogenbosch heeft het boekje ‘Betonverhardingen voor de landbouw’ geheel herzien. Wie de vorige druk in de boekenkast heeft staan, doet er goed aan die te vervangen door de nieuwe uitgave.

Volgens ing. J.E.A. Schouten van de VNC is de publikatie ingrijpend vernieuwd. Voor een deel helemaal vernieuwd en voor een deel zijn de accenten verschoven. “De traditionele uitvoering van betonwegen, handmatig uitgevoerd met krimpwapening, staat er nog wel in, maar de toepassing daarvan ligt eigenlijk niet meer voor de hand. Het accent verschuift naar de hogere kwaliteit van de machinale aanleg of de uitvoering met vloeibeton, zonder krimpwapening”, aldus Schouten.

Geheel herzien

Niet alleen de opzet en de indeling, maar ook de inhoud van de uitgave is geheel herzien. Er wordt meer aandacht besteed aan het voorbereiden van de uitvoering. Daarbij komen nieuwe regelgeving, milieu-aspecten en verkeersbelastingen aan de orde. Ook is er aandacht voor de toepassingsmogelijkheden van nieuwe materialen zoals schuimbeton. Daarmee kan op slecht draagkrachtige grond toch een goede fundering voor een betonweg aangebracht worden.

Een deel van het hoofdstuk over de uitvoering is gewijd aan het onderwerp ‘kwaliteit’. Daarbij wordt verwezen naar de Stichting BMC te Gouda, die inlichtingen kan geven over welke betonmortelcentrales een gecertificeerd produkt leveren, dat wil zeggen ‘goedgekeurd door en onder technische controle van de Betonvereniging’. Deze betonspecie wordt geleverd met het KOMO/BV-certificaat. In het boekje staat een voorbeeld van een afleveringsbon van gecertificeerde betonspecie.

Zelfwerkzaamheid

In de agrarische sector wordt veel werk door de ondernemer zelf uitgevoerd. Het wordt in het boekje echter met klem afgeraden om zelf betonspecie te maken.

Het vraagt een grote inspanning en het resultaat is over het algemeen matig. Ook wordt sterk afgeraden om aan door de centrale geleverde betonspecie nog water toe te voegen. De betonkwaliteit loopt daardoor zienderogen achteruit en een mindere sterkte en duurzaamheid zijn het gevolg.

Tenslotte wordt gewezen op het belang van een zorgvuldige nabehandeling en geduld bij het in gebruik nemen. Beton heeft tijd nodig om voldoende te verharden. Volgens het boekje kan een goed aangelegde en onderhouden betonverharding lang mee. Er wordt meestal uitgegaan van een levensduur van 25 tot 30 jaar, maar een betonweg die een leven lang meegaat is geen uitzondering.

Het boekje ‘Betonverhardingen voor de landbouw’ is gratis te verkrijgen bij de VNC te ‘s-Hertogenbosch, telefoon 073-401252.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels