nieuws

Betonklinker met fijne open structuur reduceert geluid

bouwbreed

Een bestrating gemaakt van betonklinkers met een fijne open structuur levert een geluidreductie op van 2,9 dB(A) bij een snelheid van passerende voertuigen van 50 km per uur. Bovendien vormen de klinkers een voldoende stroef en sterk wegdek.

Dat is de uitkomst van onderzoek van W. Bolier, M. Boeije en T. Klis van het Spectrum-College te Breda. In het kader van de opleiding weg- en waterbouwkunde onderzochten zij vijf alternatieven voor de traditionele betonstraatsteen, met het doel het verkeerslawaai te verminderen.

Zeer open asfaltbeton (ZOAB) is minder geschikt omdat het vooral werkt bij 70 km per uur. Bovendien vraagt ZOAB een dure gootconstructie en maakt het de toegang tot leidingen onder het wegdek moeilijk.

De onderzochte klinkers hebben een 15 mm dikke open toplaag met fijne toeslagstof. De geluidreductie is te vergelijken met die van ZOAB bij 80 km per uur en die van Steenslag Mastiek Asfalt (SMA) bij 50 km per uur.

Door de open structuur blijven er bij regen minder plassen op het wegdek staan. Bij het onderzoek was ing. A.J.J. Heijmans van het Spectrum College betrokken.

Reageer op dit artikel