nieuws

‘Bedrijfsleven betrekken bij uitvoering locatiebeleid’

bouwbreed

Minister Alders wil dat ook het bedrijfsleven wordt betrokken bij de totstandkoming van plannen van aanpak in het kader van het locatiebeleid in vervoerregio’s. Hij schrijft dat in een brief aan de vaste commissie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de Tweede Kamer.

De bewindsman reageert daarmee op het commentaar van VNO en NCW op de in februari dit jaar uitgebrachte Voortgangsrapportage Locatiebeleid.

VNO en NCW uitten kritiek op de interdepartementale afstemming. Alders wijst er op dat afstemming terzake tijdsplanning en overheidsinvesteringen voor een belangrijk deel plaatsvindt in de uitvoering van het beleid bij lagere overheden. “Binnen de uitvoeringsconvenanten Vinex en regionale verkeer- en vervoersplannen (en als uitwerking daarvan het plan van aanpak locatiebeleid) worden ook op dit punt afspraken gemaakt. Het verdient de voorkeur dat ook het bedrijfsleven daarbij betrokken is”, meent hij.

Reageer op dit artikel