nieuws

Asbestbeheerplan wordt aangeboden

bouwbreed Premium

Het Woningbedrijf Amsterdam biedt donderdag 7 juli aan wethouder D.B. Stadig van Volkshuisvesting het eerste Nederlandse Asbestbeheerplan aan. Het plan is in opdracht van het woningbedrijf door de Nationale Woningraad ontwikkeld.

In het beheerplan zijn beleid, maatregelen en handreikingen over de omgang met asbest neergelegd. Onder meer staat omschreven hoe een medewerker van een corporatie moet handelen als wordt vermoed dat er asbesthoudend materiaal in een woning wordt aangetroffen. Ook staat er in hoe aan huurders voorlichting moet worden gegeven. De aanbieding van het plan geschiedt om half vijf in de Zuiderkerk.

Reageer op dit artikel