nieuws

ArboNed: Ziektewet groot succes

bouwbreed

De nieuwe Ziektewet is een groot succes, vooral als bedrijven deskundige arbodiensten inschakelen op het gebied van verzuimaanpak, verzuimpreventie en de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Dit zei A. Stam, directeur van ArboNed bij de opening van zijn nieuwe hoofdkantoor in Utrecht. ArboNed is een nieuwe arbodienst, voortgekomen uit het GAK en de GMD.

Onder de nieuwe Ziektewet draaien werkgevers zelf op voor de kosten van de eerste zes weken ziekteverzuim (twee weken voor kleine bedrijven). Stam signaleert dat deze financiele prikkel het gewenste effect sorteert. “Wij merken in de praktijk hoe goed het werkt als je iedereen zelf verantwooordelijk maakt en niemand zich daarmee kan verschuilen achter allerlei regeltjes. De vanzelfsprekendheid dat iemand anders bij voorbaat opdraait voor de kosten, moet er van af.”

Volgens Stam kan inschakeling van een deskundige arbodienst het ziekteverzuim nog verder terugdringen. Hij pleit tevens voor een volledige privatisering van de Ziektewet in combinatie met strengere eisen aan arbodiensten.

“Te veel diensten opereren nu al zonder de noodzakelijke deskundigheden op de markt”, aldus Stam.

Reageer op dit artikel