nieuws

Alkmaar krijgt architectuurcentrum

bouwbreed Premium

Met een architectuur-informatiecentrum wil de BNA-kring Alkmaar de architectuur en stedebouw in Alkmaar op een hoger peil brengen. “Het is hoog tijd”, aldus bestuurslid Lody Trap.

In samenwerking met de gemeente probeert de kring een dergelijk centrum op poten te zetten. Als opstapje zijn voor dit najaar een aantal lezingen georganiseerd. Ook is de kring al in onderhandeling over een pand voor het informatiecentrum.

De belangstelling voor architectuur en ruimtelijke vormgeving in Alkmaar is volgens Lody Trap beneden de maat. Daarnaast is er tot zijn grote ongenoegen nauwelijks sprake van een samenhangend stedebouwkundig beleid. “De gemeente wacht af wat waarmee de ontwikkelaars van verschillende poen in de binnenstad mee komen, om dan achteraf te bepalen of dat past binnen het stedebouwkundig idee. Je kan veel beter vooraf een visie bepalen en die dan in samenwerking met de ontwikkelaars uitwerken. Daar is de architectuur ook mee gebaat: een goed architectonisch klimaat begint bij een goede stedebouwkundige visie.”

Doelstelling

Het overtuigen van de bestuurders om tot een stedebouwkundige visie te komen is dan ook een belangrijke taak van het te vormen centrum. Ook de lezingen die dit najaar onder de noemer van het centrum worden georganiseerd met sprekers als Abe Bonnema en Peter Struijken zijn voor een deel daarop gericht.

Een tweede doel is particulieren en ook bedrijven over te halen een architect in te schakelen. “Je ziet hier toch erg vaak dat particulieren voor een ontwerp volstaan met een mts-er die een potlood vast kan houden of met het archief van een aannemer. Met een laagdrempelige voorzieningen als een informatiecentrum ke mensen kennis maken met het werk van architecten. Wellicht dat ze die dan ook eerder inschakelen.”

Voorlichting

Het centrum geeft dan ook informatie over de architecten die in het gebied gevestigd zijn. Verder wil de BNA-kring in het centrum voorlichting geven over bouwplannen die gerealiseerd gaan worden en ook over ruimtelijke ontwikkelingen als stadsvernieuwingspoen en streekplannen.

Precieze invulling van de plannen hangt daarbij af van de financien die beschikbaar worden gesteld. “Het mooist is natuurlijk als het centrum elke dag open is. We weten niet of dat realiseerbaar is”, aldus Trap. Hoewel het initiatief zich in eerste instantie richt op Alkmaar, moet het centrum op termijn een functie vervullen voor het hele gebied van de kring Alkmaar: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, met uitzondering van Amsterdam-Noord.

Reageer op dit artikel