nieuws

Woningbedrijf R’dam tegen te hoge subsidie-afbraak

bouwbreed

Het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam (GWR) heeft bij staatssecretaris Heerma bezwaar aangetekend tegen de loskoppeling van het subsidie-afbraakpercentage en de trendmatige huurstijging.

Daardoor ke op de langere termijn tekorten op de woningexploitatie ontstaan, omdat de subsidies harder dalen dan dat de huren stijgen. Het GWR, dat als advocaat prof.mr. C.A. Adriaansens uit Amsterdam heeft ingeschakeld, wordt in zijn actie gesteund door het Woningbedrijf Amsterdam en de Raad voor Onroerende Zaken.

In dit specifieke geval gaat het over de hantering door Heerma van een fictief huurverhogingspercentage van 5,5% voor een complex van elf woningen. Feitelijk is dat volgens de advocaat van het GWR bedoeld als afbraakpercentage van de door het rijk verschuldigde jaarlijkse bijdrage. Omdat de reele en de trendmatige huurverhogingen lager liggen, kan de verhuurder voor exploitatietekorten gesteld worden.

Brutering

Dat gebeurt zelfs stelselmatig bij de brutering, zo wordt opgemerkt. Het rijk gaat er immers vanuit dat de subsidies met jaarlijks 5% afnemen, terwijl de huren met gemiddeld 3,8% stijgen.

Een en ander is volgens Adriaansens in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder met de beginsel van rechtszekerheid en de zuiverheid van oogmerk en met het beginsel dat besluiten niet op basis van willekeur tot stand mogen komen. Adriaansens verzoekt Heerma dan ook op zijn besluit terug te komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels