nieuws

Waalse ‘Weg naar de Zon’ toe aan herstel

bouwbreed

De pas in 1988 in gebruik genomen autosnelweg E411 van Brussel via Namen dwars door de Ardennen naar Luxemburg, vertoont zeer ernstige mankementen waardoor deze snelweg op verschillende plaatsen voor alle verkeer werd afgesloten.

Tot 16 juni worden de meest dringende werkzaamheden aan de E411 uitgevoerd, waarna de autoweg, die in Wallonie ‘l’Autoroute du soleil’ (‘Weg naar de zon’) wordt genoemd, tot na de zomer helemaal voor het verkeer wordt opengesteld. De E411 is immers de afgelopen jaren uitgegroeid tot de belangrijkste verbinding voor zowel het vracht- als personenvervoer richting Groothertogdom Luxemburg en verder zuidwaarts.

Ook veel Nederlandse toeristen maken gebruik van deze snelle verbinding zuidwaarts. Voordien was dat de parallel aan de E411 lopende N4, die geplaagd werd door files maar geleidelijk aan heel wat minder verkeer te verwerken kreeg na de aanleg van de E411. De ellende rond de E411 zou te wijten zijn aan de besparingswoede die tijdens de bouw van de snelweg op het nationale ministerie van openbare werken in Brussel heerste.

Nalatigheid

De autosnelweg was nog maar een winter gebruikt of op tal van plaatsen raakten de betonnen wegdekplaten los. Het gevolg is dat de E411 grotendeels gerepareerd moet worden. Dat kost volgens de eerste ramingen circa f. 30 miljoen, maar de ervaring met dit soort wegenwerken in Belgie leert dat men aan het slot van het liedje vaak het dubbele kan rekenen.

Normaal moet de Waalse gewestregering voor de kosten opdraaien. De E411 is weliswaar aangelegd door het nationale ministerie van openbare werken in Brussel, maar sedert de federalisering van Belgie vorig jaar augustus een feit is geworden zijn de meeste bevoegdheden van het federale naar het Waalse ministerie van openbare werken overgeheveld. Daartoe behoort onder meer het wegenonderhoud.

Wanprestatie

De Waalse regering is echter niet van plan om alleen voor de kosten op te draaien. Zij is van oordeel dat het federale ministerie van openbare werken bij de aanleg van de E411 een wanprestatie heeft verricht, die niet zomaar door klassiek wegenonderhoud kan worden hersteld. Daarom wil Wallonie op zijn minst een zeer forse bijdrage uit de nationale kas voor de reparatie van het wegdek van de E411. Daarover wordt nu ook tussen beide partijen onderhandeld.

De vraag is echter of de Vlamingen dat pikken. Een woordvoerder van het Vlaamse ministerie van openbare werken verklaarde desgevraagd, dat er ook in Vlaanderen op een verkeerde manier bezuinigd is bij de bouw van verschillende openbare werken door het nationale ministerie in Brussel.

Hek van de dam

“Wanneer Wallonie, Vlaanderen en Brussel nu plotseling met allerlei mankementen aan wegen en bruggen bij de nationale regering komen aankloppen is het hek van de dam. Dan keren we terug naar de onzalige toestand van vroeger toen voor elke frank, elk miljoen, elk miljard dat de nationale regering aan Vlaanderen besteedde, hetzelfde bedrag ook aan een vaak nutteloos po in Wallonie en Brussel moest worden uitgegeven of omgekeerd”, aldus de topambtenaar van dit Vlaams ministerie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels