nieuws

Vragen GroenLinks over ontwerp Haags provinciehuis van Gerssen

bouwbreed

De statenfractie Zuid-Holland van GroenLinks heeft indringende vragen gesteld inzake de besluitvorming naar het ontwerp van architect Peter Gerssen. Zijn ontwerp ondervindt in de ontwerpwereld veel waardering, maar viel bij jurering af voor een ingelaste tweede ronde.

Bij bespreking in Cobouw werd in eerste instantie alleen het ontwerp van Peter Gerssen en dat van KPF (V.S.)/LIAG uitgelicht door aanwezige architectonische kwaliteit. De jury onder leiding van de rijksbouwmeester heeft een tweede ronde aanbevolen voor het Amerikaans/Haagse ontwerp en dat van Carel Weeber en Pi de Bruijn van de Architecten Cie.

Alle ontwerpen bleken aanzienlijk duurder dan het budget omdat de provincie ook de sloopkosten van het bestaande gebouw van Peutz in dat budget opnam, hetgeen niet in het pve was vermeld! Alle vijf ontwerpen hadden hiermee te kampen en waren in dit licht bezien ‘te duur’.

Het afvallende ontwerp van Gerssen behelsde een glazen aquariumachtige ombouw rond bestaande en nieuwe bouwdelen, verwant aan Hoogstads ministerie voor VROM en in verschillende opzichten interessanter vormgegeven.

Toen architect Gerssen bij het ontbreken van een deskundig juryrapport er achter trachtte te komen waarop zijn ontwerp was afgeketst, kreeg hij de indruk dat de bouwkosten aanzienlijk hoger door ambtelijke adviseurs werd ingeschat, terwijl gebrek aan onderzoeksgegevens van ontwerper en adviseurs veel onzekerheden lieten voor wat betreft de constructie en bouwfysica. Gerssen beklaagde zich daarover bij GS, zonder succes.

De statenfractie van GroenLinks heeft nu indringende vragen gesteld, die er op wijzen dat de bouwkosten waarschijnlijk inderdaad veel te hoog zijn geschat.

GroenLinks klaagt daarbij over te kort schietende voorlichting aan statenleden. Ook meent de fractie te weten dat Gerssen zijn ontwerp zo hoog onder ambtenaren scoorde, dat het na het KPF/Liag-ontwerp de voorkeur van gebruikers genoot, terwijl dat van de Architecten Cie tot de minst gewaardeerde ontwerpen behoorde.

Toetsing

Verder vraagt GroenLinks of een toetsing door Twijnstra Gudde/D3BN aan het pve geen aanleiding geeft tot hernieuwde standpunten, nu het ontwerp aan de gestelde eisen blijkt te voldoen, inclusief het budgettaire.

GroenLinks vraagt zich af of deze toetsing van Twijnstra Gudde/D3BN (in opdracht van Gerssen) aanleiding vormt het ontwerp opnieuw een kans te geven.

Onbekendheid met zeer gedetailleerde studies die in eerste instantie buiten het kader van de presentatie in de meervoudige opdracht vielen, lijken nu onvoldoende bekend geweest te zijn.

In dit licht bezien lijkt heroverweging van dit ontwerp wenselijk bij de aanwezige architectonische kwaliteit, ondanks de ‘moeilijker beoordeling’ van dit buitengewoon originele plan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels