nieuws

Vochtstralen maakt Witte Huis weer wit

bouwbreed

Het Witte Huis in Rotterdam wordt weer wit. Eind augustus moeten de onderhoudswerkzaamheden aan dit markante, uit 1898 daterende gebouw zijn voltooid. Behalve de schilderwerkzaamheden en de vervanging van de markiezen behoort het schoonstralen en repareren van de gevels tot de werkzaamheden, die het gebouw zijn vroegere uitstraling moeten teruggeven.

Het Witte Huis deed zijn naam al jarenlang geen eer meer aan. De geglazuurde stenen van de gevel waren duidelijk vervuild en op veel plaatsen waren de voegen zo slecht dat vorstschade aan de stenen optrad.

Zelfs de oorlogsschade van vijftig jaar geleden was nooit hersteld.

Ook de grijze hardsteen en de ornamenten aan de gevels waren zodanig vervuild dat een schoonmaakbeurt eigenlijk niet meer kon uitblijven. Zeker niet nadat de aangrenzende monumentale Wijnhavenpanden, die werden gedemonteerd en opgeslagen ten behoeve van de bouw van de Spoortunnel, weer in hun oude glorie waren hersteld en teruggeplaatst.

Stralen

Het Vlaardingse aannemingsbedrijf ECS (Euro Construction Service) is verantwoordelijk voor de reiniging en het herstel van de gevels. ECS begint met het stralen van de hardsteen, waarna de voegen tussen de geglazuurde stenen worden hersteld.

Daarbij wordt ook de afgebroken glazuur behandeld met een betonreparatiemortel en op kleur gebracht met een speciale verf. Vervolgens worden de geglazuurde stenen gestraald waarbij niet alleen het vuil, maar ook de na het stralen van de hardsteen achtergebleven cementwaas verdwijnt.

Kosten

De gereinigde gevels worden ten slotte geimpregneerd met een water- en vuilafstotende silaanoplossing. In totaal wordt zo een oppervlakte van 2000 tot 2500 vierkante meter behandeld. Daarvan bestaat naar schatting de helft uit hardsteen, de rest is geglazuurde steen. De kosten die met het herstel van de gevels zijn gemoeid bedragen circa twee ton.

Inclusief het schilderwerk en de vervanging van de markiezen kost de opknapbeurt van het Witte Huis ongeveer een half miljoen gulden. ECS heeft continu twee stralers ingezet, twee andere werknemers van het bedrijf zijn verantwoordelijk voor de reparatie van de voegen en de geglazuurde stenen. Een centrale plaats in het werk wordt ingenomen door het Torbo-vochtstraalsysteem. In tegenstelling tot veel andere is dit een systeem dat al werkt met een lage druk van circa 2 bar. Dit alternatief voor het droogstralen is relatief schoon, doordat de stofuitstoot 95 procent lager is. Bovendien is de apparatuur gemakkelijk te bedienen.

Straalmiddel

De ketel van het systeem wordt gevuld met een (niet voorgedroogd) straalmiddel en water en daarna op een druk gebracht van circa 10 bar.

Door middel van een doseerkraan wordt de hoeveelheid straalmiddel bepaald en in de straalslang geinjecteerd. De verhouding straalmiddel-water is daarbij altijd gelijk, namelijk 80-20.

De straaldruk kan worden ingesteld van 1 tot 8 bar. De hoeveelheid verbruikt straalmiddel is daardoor 75 procent lager dan bij traditionele straalsystemen.

In Rotterdam wordt gemiddeld een liter water per minuut gebruikt; dat water dient om de straaldeeltjes fijn te verdelen en het stof te binden.Voor het naspoelen van de gevel is daarnaast nog zo’n tien liter water per vierkante meter nodig.

Olivinezand

Met het Torbo-systeem zijn verschillende straalmiddelen te gebruiken. In het Rotterdamse po is olivinezand gebruikt voor het stralen van de hardsteen; de geglazuurde tegels worden gereinigd met het zachtere straalmiddel ‘fasade’ (calciumcarbonaat).

In totaal wordt voor de reiniging van het Witte Huis zeven ton straalmiddel gebruikt. Het straalmiddel komt uiteindelijk op straat terecht en wordt opgeveegd. Het gebruikte olivinezand kan vervolgens opnieuw worden gebruikt in andere poen met een zachtere gevelsteen.

Voordat een van de gevels van het Witte Huis onderhanden wordt genomen, wordt deze geheel afgeschermd.

Reageer op dit artikel