nieuws

Verstrekkend akkoord moet bosbeleidsplan ondersteunen

bouwbreed

De Stichting ProBos is druk doende om het verstrekkend ‘Nederlands Bos Akkoord’ (NBA) rond te krijgen. Dat is dringend nodig omdat het Bosbeleidsplan van de regering van december vorig jaar, ver onder de maat is, aldus A. van der Meiden, bijzonder hoogleraar in de public relations aan de RU Utrecht.

De bedoeling van het Nederlands Bos Akkoord is, dat ‘belangengroepen’ tot een gemeenschappelijk akkoord komen. Voor het bosakkoord spiegelt ProBos zich aan Canada, waar in 1992 de Canada Forest Accord is gesloten. De werkgroep die zich inzet voor het NBA bestaat behalve uit ProBos uit het ministerie van LNV, het Bosschap, de Stichting Bos en Hout, de Stichting Natuur en Milieu en de Stichting Recreatie. Stichting Bos en Hout te Wageningen verwacht dat het Nederlandse akkoord in september zal worden gesloten.

Er zijn volgens professor Van der Meiden nogal wat storende factoren, die in Nederland een goed bosbeleid in de weg staan, zo is hem gebleken uit een verkenning, die hij samen met de Stichting Bos en Hout heeft uitgevoerd en later heeft geevalueerd met ProBos.

Bosbeleidsplan

Hij is niet zozeer geschrokken van wat er uiteindelijk in het Bosbeleidsplan staat, dat in december is uitgebracht en in maart in de Tweede Kamer is behandeld, maar juist van hetgeen er niet in staat. Er zijn volgens hem slechts zes regels gewijd aan het aspect van de bijzondere voorlichting ter versterking van de positie van het bos. Het gaat er om, de sterk versnipperde belangen van de bosbouwsector te bundelen en het ‘bosbewustzijn’ van de samenleving te vergroten. “In de tijd dat ik voorlichter was van minister Trip leerde ik van hem, dat je elke nota waaraan geen communicatiekaartje was gehecht, ongelezen moest retourneren. Dat nu, zou ik met het Bosbeleidsplan ook wel hebben willen doen.”

“Als het om bosbeleid gaat dan treedt er nogal wat ruis op. En waarom ruisen de bossen zo”, aldus Van de Meiden, “omdat er bij de bosproblematiek sprake is van het bekende cocooning, het bewust afstand kweken van de ander. Voor de bosbouwers bijvoorbeeld, die alleen maar de houtproduktie van belang achten, zijn zowel de natuurfreaks als de ambtenaren wezens, die niets van de bosproblematiek begrijpen, niets constructiefs willen bijdragen en er eigenlijk eenvoudig niet moesten zijn. Dat geldt dan voor alle partijen die een eigen belang ten aanzien van het bosbeleid nastreven.”

Eigen bril

Elk ziet zijn belang door een eigen bril. De belangenbrillen maken volgens Van der Meiden ook, dat men steeds meer bijziende en verziende wordt. Dat verhoogt de slagvaardigheid in de branche bepaald niet. Het is of men per fiets een hek benadert met brillen van verschillende sterkten. Men zal merken, dat men of te vroeg of te laat afstapt. Een onderzoek van studenten heeft al aangetoond hoe moeilijk het is een geluid te krijgen, een beleid en een visie.” Er moet nog veel gebeuren om de land- en tuinbouw, het ministerie van LNV en de bosbouwers en houtproducenten op een lijn te krijgen, met dezelfde bril op en dezelfde ruis afgevend.

Reageer op dit artikel