nieuws

Verspringen prefab gevel levert kostenbesparing op

bouwbreed

Het laten verspringen van de elementen van dragende gevels van prefab beton levert een aanzienlijke besparing op de bouwkosten op. Verspringend stapelen biedt namelijk grote uitvoeringstechnische voordelen. Wel moet nog onderzocht worden hoe de stekverbindingen met mortel zich gedragen en binnen welke grenzen verspringend gestapeld kan worden.

Dat zijn de conclusies uit een onderzoek, verricht door ing. J.G.A. Snelders in het kader van zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Verspringend stapelen wil zeggen, dat de verticale voegen niet in elkaars verlengde liggen. Dat kan zowel bereikt worden door de elementen horizontaal te verschuiven als door ze een afwijkende vorm te geven, bijvoorbeeld te vertanden.

Uit het onderzoek kwam naar voren, dat de optredende schuifkrachten in de verticale voegen met 80 tot 90% gereduceerd ke worden door verspringend te stapelen. In veel gevallen zijn verbindingen in de verticale voegen daardoor overbodig. De stekverbindingen in de horizontale voegen worden dan op druk- en trek belast. Pas bij hoge gebouwen van meer dan 20 verdiepingen worden de schuifkrachten in de stekverbindingen te groot.

Esthetisch

Bouwen met verspringende dragende gevelelementen is niet alleen aantrekkelijk vanwege de besparing op de bouwkosten. Het lijnenspel van de verticale voegen kan nieuwe esthetische mogelijkheden bieden voor de architect. Dat geldt zowel voor de kop- als de langsgevels. In samenwerking met de constructeur kan bewust gekozen worden voor de plaats van de verticale voegen.

Bij voorkeur dienen de elementen gestapeld te worden in ‘klezoorverband’, dat wil zeggen om en om een kwart lengte naar links en een kwart lengte naar rechts. Het is echter al voordelig om ‘halfsteens’ te stapelen of de verticale voegen halverwege de hoogte van een element te verslepen. De belastingen in een constructie van verspringend gestapelde elementen worden beter verspreid dan in een ‘traditionele’ prefab dragende gevel. Dit maakt het zelfs mogelijk om hier en daar een element weg te laten of te beschouwen als extra drager, die niet als zodanig in de berekeningen opgenomen hoeft te worden. Ook dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het constructief ontwerp en de architectonische vormgeving.

Reageer op dit artikel