nieuws

Uit de wwekbladen

bouwbreed Premium

De Groene Amsterdammer staat deze week stil bij de afgelopen treinstakingen. Bij de Nederlandse Spoorwegen is een ‘cultuuromslag’ gaande. Het grote probleem is dat de NS wordt geprivatiseerd. De staat zal straks alleen nog de infrastructuur onderhouden, de NS als vervoersbedrijf moet het na het jaar 2000 (of eerder) zonder subsidie stellen.

In dit besluit hebben Maij-Weggen en Kok zwaar de hand gehad, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de volksvertegenwoordiging. En die beschikte kennelijk niet over voldoende vooruitziende figuren.

De sociale welvaartsstaat heeft ons lui gemaakt, een tol die nu wordt betaald, aldus Elsevier. Als paars er komt, verandert er veel. Dan gaan de Ziektewet en de wao op de helling, wordt het ontslagrecht versoepeld, staat de algemeen verbindend verklaring van de cao’s ter discussie en worden de uitkeringsinstellingen geprivatiseerd. Ook de prijs die voor arbeid wordt betaald, gaat omlaag. Dat geldt in elk geval voor eenvoudig werk aan de onderkant van het loongebouw. Het blad ziet een voordeel; na jaren van stroperigheid ontstaat eindelijk duidelijkheid.

Het is ongelooflijk simpel schulden te maken volgens Hervormd Nederland. Ons land telt momenteel 200000 huishoudens die in de financiele moeilijkheden zitten. Volgens Jan Siebols, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet en directeur van de Gemeentelijke Kredietbank in Leiden, is de overheid daarvan de grootste veroorzaker en niet de banken, postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen. Een nieuw wetsontwerp van de Faillissementswet moet persoonlijke faillissementen in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen. Maar de nieuwe saneringstermijn (van vijf jaar) vergroot volgens Siebols de kans op nog meer schulden.

Aan de Haagse Vaillantlaan is een van de grootste stadsvernieuwingsoperaties van Nederland aan de gang. Stedebouwer Jo Coenen kreeg de opdracht om een gedeelte van de in de jaren zeventig en tachtig al eens onherstelbaar opgeknapte negentiende-eeuwse Schilderswijk te slopen en opnieuw op te bouwen.

Meer dan een kilometer woningen, ruim elfhonderd, worden er gesloopt en vervangen door duizend nieuwe, waarvan zeshonderd aan de laan zelf en de rest in aansluitende blokken. Vrij Nederland maakte een wandeling langs het sloop- en bouwwerk in deze grootste wijk van Nederland.

Waarom is er wel geld voor een elektronische snelweg waar nog niemand behoefte aan heeft , en niet voor huizen in Bangladesh en water in Ethiopie? Dat komt door het systeem van ongeremde concurrentie en daar moet een eind aan komen, anders gaat onze planeet eraan, aldus het binnenkort te verschijnen Limits to Competition.

Negentien Europese onderzoekers analyseerden de wereld en komen tot de conclusie dat het zo niet verder kan. HP/De Tijd merkt verder op dat steeds meer criminelen bereid zijn hun collega’s te verlinken.

“Een criminele informant is een tijdbom waar je de ontsteking krijgt bijgeleverd.”

Reageer op dit artikel