nieuws

Toegelaten instellingen mogelijk onder curatele gesteld VROM komt in actie tegen speculerende corporaties

bouwbreed Premium

Corporaties die te grote risico’s zijn aangegaan op de financiele markt ke binnenkort rekenen op een bezoek van de regionale inspecteur van de volkshuisvesting. Mocht daaruit blijken dat zij in strijd met de regels hebben gehandeld, zal het ministerie van VROM sancties treffen. Die ke de vorm hebben van een aanwijzing of het ‘onder curatele’ stellen van de desbetreffende corporaties.

Aldus een woordvoerder van het ministerie in reactie op het bericht in Cobouw over speculerende corporaties. Het ministerie blijkt recentelijk zelf op de hoogte te zijn gesteld door de landelijke centrales van woningcorporaties Nationale Woningraad en NCIV van risicovolle en speculatieve transacties op de optiemarkt. Ook heeft woensdag een van de toezichthoudende gemeenten het ministerie over de kwestie geinformeerd.

Een en ander is voor Directeur-Generaal voor de Volkshuisvesting, mr. L. Kokhuis aanleiding geweest zijn regionale inspecteurs opdracht te geven op onderzoek uit te gaan in de gemeenten waar corporaties zich iets te enthousiast op de financiele markt lijken te hebben gestort. Daar waar inderdaad in strijd met de regels uit het Besluit Beheer Sociale Huursector is gehandeld zal worden ingegrepen. Dat kan door de toezichthoudende gemeente worden gedaan, maar indien de bevindingen van de inspecteurs daartoe aanleiding geven, zal het rijk zelf sancties treffen. Die ke volgens de woordvoerder de vorm hebben van een aanwijzing of het ‘onder curatele stellen’ van de desbetreffende corporatie.

Overleg

Verder zal staatssecretaris Heerma in de loop van volgende week over deze zaak in overleg treden met diverse instellingen in de volkshuisvesting: het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het Centraal Fonds voor de volkshuisvesting, de Landelijke Centrales van Woningcorporaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Zowel directeur mr. W.D. van Leeuwen van het NCIV als directeur D. Hamersma van de NWR toont zich bezorg over de acties van sommige verzelfstandigde corporaties.

“Het is slecht, slecht voor henzelf en slecht voor de sector”, aldus Van Leeuwen. “Het is een maatschappelijk bedrijf, dat werkt met maatschappelijk kapitaal. Gokken is dan uit den boze. Kennelijk moeten we met zijn alleen nog even wennen aan de verzelfstandiging op financieel niveau.”

Hij wil overigens de berichtgeving wel enigszins nuanceren: “Een aantal corporaties heeft inderdaad een forse zeperd gehaald, maar er staan ook positieve resultaten tegenover. Ik wil het verlies daarmee niet bagatelliseren, maar het wel tot meer normale proporties terugbrengen.”

Hamersma spreekt ook van ‘zorgelijk nieuws’. “We zijn dan ook blij, dat de inspecties actie ondernemen.” Inmiddels heeft de Nationale Woningraad zijn leden in een kort briefje op de hoogte gesteld van het nieuws. “Het lijdt geen twijfel dat wij de berichtgeving betreuren”, zo schrijft hij. “Geruchten over eventuele financiele problemen bij woningcorporaties zijn schadelijk voor de sector.”

In de Tweede Kamer was voor het sluiten van deze krant niemand bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel