nieuws

TNO Bouw sluit 1993 af met positief resultaat

bouwbreed Premium

TNO Bouw heeft vorig jaar een positief resultaat behaald van ruim acht ton. Dat is veertig procent minder dan een jaar eerder. Toen waren echter incidentele baten voor het grootste deel verantwoordelijk voor het resultaat. Dat het resultaat ook vorig jaar positief is uitgevallen is volgens de directie te danken aan een aantal maatregelen, waaronder de vermindering van het aantal personeelsleden met twintig. Mede daardoor wordt ook voor dit jaar wordt een positief resultaat verwacht. In de komende jaren zullen volgens TNO Bouw veel onderwerpen in het teken staan van milieu en arbeidsomstandigheden. Gezonde gebouwen en nieuwe werktuigen zullen daarbij een belangrijke plaats innemen, evenals arbo- en milieuzorgsystemen.

De cijfers en verwachtingen staan in het jaaroverzicht 1993 van de onderzoekorganisatie dat binnenkort verschijnt. De omzet van TNO Bouw bedroeg vorig jaar f. 58,5 miljoen. Daarvan werd 46 procent gevormd door inkomsten uit basis- en doelfinanciering, rechtstreekse opdrachten van de overheid en stimuleringsregelingen van het ministerie van Economische Zaken. Opdrachten van het bedrijfsleven vormden 45 procent van de totale omzet. Zowel de inkomsten uit opdrachten van de overheid als van het bedrijfsleven lagen op eenzelfde niveau als in 1992.

Tien procent van de inkomsten kwam van opdrachten van buitenlandse bedrijven en internationale organisaties. Dat is een stijging van zeven procent in vergelijking met de cijfers van een jaar eerder.

Reageer op dit artikel