nieuws

Symposium over concurrentie en krimpende markt binnen de Duitse betonindustrie

bouwbreed Premium

Op 14 en 15 september vindt in het Messe-Kongress-Center Ost te Dusseldorf in Duitsland een symposium plaats, georganiseerd door het Landesverband Beton- und Fertigteilindustrie Nordrhein-Westfalen e.V. te Dusseldorf. Onderwerp van het symposium is de bedrijfsvoering in de betonindustrie.

Volgens de organisatoren krimpt de markt en is de concurrentie in de bedrijfstak hevig. De vraag is, welke maatregelen onder die omstandigheden genomen ke worden om onnodige kapitaalvernietiging te voorkomen. Het symposium biedt geen kant-en-klaar recepten, maar wel voorbeelden van hoe in deze situatie gehandeld kan worden.

E. Gerlach van Braas GmbH spreekt over de mogelijkheden van interne reorganisaties, J. Schumm van Volkswagen AG houdt een lezing over flexibilisering van de arbeid en andere sprekers besteden aandacht aan samenwerking van bedrijven, interne controle en actieve marketing. Het is de opzet elk jaar een symposium over dit onderwerp te houden.

Informatie is te verkrijgen bij het Landesverband Beton- und Fertigteilindustrie Nordrhein-Westfalen e.V., telefoon 00 49 211 353438/9.

Reageer op dit artikel