nieuws

Steun provincie voor Floriade-plan Tilburg

bouwbreed

De gemeente Tilburg kan een garantiestelling van f. 5 miljoen van de provincie Noord-Brabant verwachten voor de kandidaatstelling voor de Floriade 2002.

Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Die zijn verder bereid in de reguliere programma’s van de provincie op het gebied van recreatie, infrastructuur en economie zoveel mogelijk rekening te houden met de Tilburgse aspiraties.

Voorwaarde is overigens wel dat Provinciale Staten ermee instemmen.

Reageer op dit artikel