nieuws

Sterke toeneming ww-uitkeringen in Brabant en Limburg

bouwbreed

In 1993 hebben de regio’s westelijk Noord-Brabant en noord- en midden-Limburg de sterkste stijging van het aantal ww-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking geboekt. Met 4,4 procent heeft de regio west-Noord-Brabant ook het hoogste percentage ww-uitkeringen in relatie tot de beroepsbevolking. Dit blijkt uit het overzicht ‘Regionale ontwikkeling uitkeringen werkloosheidswet’ van de Sociale Verzekeringsraad (SVr).

Landelijk is het totaal aantal ww-uitkeringen in 1993 met 0,8 procent toegenomen tot 3,2 procent van de beroepsbevolking. De toeneming betreft overigens het saldo tussen nieuw verstrekte en beeindigde ww-uitkeringen. Negatieve uitschieters zijn geboekt in westelijk Noord-Brabant (+1,6 procent), midden-Brabant (+1,1 procent), Breda (+1,2 procent) en noord- en midden-Limburg (+1,4 procent). Door deze verslechtering heeft de regio westelijk Noord-Brabant met 4,4 procent zelfs het grootste percentage ww-uitkeringen.

Reageer op dit artikel