nieuws

Sociale Verzekeringsraad stevent voorzichtig af op uitstel inning wao-boete

bouwbreed Premium

De wao-boete (malus) die een werkgever krijgt als een van zijn personeelsleden na een jaar Ziektewet in de wao belandt, hoeft niet per se na een jaar te worden geind. Tot die slotsom komt het secretariaat van de Toezichtkamer in een nota, waarover de kamer deze week donderdag beraadslaagt.

Als de Toezichtkamer het oordeel volgt, zijn werkgevers die een boete is aangezegd, voorlopig gevrijwaard van inning. Die oplossing staat niet op gespannen voet met de wet, en biedt een praktische oplossing voor de grote problemen die zijn ontstaan door vernietiging van boetes door de bestuursrechters in Assen en Amsterdam.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen had een andere oplossing bedacht die echter door het secretariaat van de Toezichtkamer is verworpen.

Bankgarantie

De bedrijfsverenigingen zouden ke volstaan met het afgeven van een bankgarantie voor de boete. Dat staat de wet niet toe, en tegen werkgevers die weigeren een bankgarantie af te geven kan de bedrijfsvereniging niet optreden. Duidelijkheid over de rechtmatigheid van de malus komt er op zijn vroegst eind van dit jaar, voorspelt het secretariaat van de kamer.

De hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, die de uitspraken van de Amsterdamse en Assense rechter beoordeelt, zet daar vaart achter. Maar dan nog gaat er minstens een halfjaar overheen. Bovendien, signaleert het secretariaat, bestaat de kans dat iemand het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een prejudicieel oordeel vraagt. Zo’n situatie rekt de periode van onzekerheid al gauw met nog eens een jaar. Inmiddels heeft de werkgeversorganisatie FME (metaal, elektrotechnische industrie) zijn leden opgeroepen massaal in beroep te gaan tegen de opgelegde boeten.

Formatie

De kans dat in de kabinetsformatie de malusregeling op de helling gaat, is zeker niet gering. De VVD wil er vanaf, evenals D66, terwijl de PvdA verzachtingen wil aanbrengen. VVD-Kamerlid Linschoten diende voor de verkiezingen een wetsvoorstel in om de wet, waarop de wao-boetes berusten, buiten werking te stellen. Dit voorstel geeft echter geen soelaas voor werkgevers die reeds hebben betaald. Terugwerkende kracht zou nog een aanvullend probleem ke vormen.

Reageer op dit artikel