nieuws

Sociaal huisvestingsprogramma Vlaamse regering draait goed

bouwbreed Premium

Het sociale huisvestingspo ‘Domus Flandria’ van de Vlaamse gewestregering begint resultaten af te werpen. Binnenkort worden vijf projecten met samen ongeveer honderd woningen opgeleverd.

Voor 1 januari zijn 1000 van de in totaal 10000 sociale woningen van dit po klaar. En de resterende 9000 woningen zullen eind volgend jaar gereed zijn.

Domus Flandria is een initiatief van de Vlaamse regering. Doel was een soort inhaalmanoeuvre van de overheid omdat deze in de jaren tachtig de sociale woningbouw door geldgebrek en politieke onverschilligheid aan haar lot was overgelaten. Toen op het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig extreem-rechts in Vlaanderen (Vlaams Blok) 10 procent van de stemmen won, werd de verwaarlozing van de sociale woningbouw als een van de redenen voor de opmars van extreem-rechts genoemd.

Met het Domus Flandria-po worden in 80 Vlaamse gemeenten ongeveer 8000 sociale koopwoningen. De inschrijvingsprocedure voor het po werd al gauw een succes. Deze moest zelfs voortijdig worden afgesloten omdat het aanbod veel groter was dan de middelen. De ingediende projecten waren goed voor 17000 sociale woningen waardoor 15000 huurwoningen. De kostprijs van de nieuwe woningen werd gunstig beinvloed door de bouwcrisis. Daardoor lag de prijs van de aanbestedingen gemiddeld tien procent lager dan de ramingen van Domus Flandria. Over de kostprijs nog dit: een flatwoning met een slaapkamer mocht inclusief btw en grond f. 137800 kosten. Voor een flatwoning met twee slaapkamers was dat f. 148400 en voor een huis met twee slaapkamers f. 169600. De stijging van de lange termijnrente, die zich blijkt te handhaven, kan wel een spelbreker worden want een stijging met 1 procent van de rente kan al gauw tot gevolg hebben dat er 600 tot 700 huizen minder per jaar gebouwd ke worden. Bij Domus Flandria staan de kwaliteit, de prijs en de ligging van de woningen voorop. Tot nu toe werden poen voor 6000 nieuwe sociale woningen goedgekeurd. Eind van dit jaar is alle administratieve rompslomp hopelijk afgehandeld en ke alle woningen in aanbouw worden genomen. In Antwerpen worden 1400 huizen gebouwd, in Gent 800 en in Brugge, Vilvoorde, Genk, Maasmechelen en Menen. In de rest van de tachtig gemeenten komt telkens een klein po.

Reageer op dit artikel