nieuws

‘Siberie’ leent zich goed voor glastuinbouw

bouwbreed Premium

Het 140 hectare grote gebied ‘Siberie’, gelegen in de gemeente Maasbree, is uitermate geschikt om op een milieu-verantwoorde wijze ingericht te worden voor povestiging in de glastuinbouw. Hiermee is een minimale investering van f. 300 miljoen gemoeid. Heidemij Realisatie Arnhem constateert dit aan de hand van een voor eigen rekening uitgevoerde studie.

Volgens Heidemij biedt projektvestiging financiele en andere voordelen voor de tuinders ten opzichte tuinbouwconcentraties met clustervorming.

In het rapport noemt Heidemij als voordelen: vestiging van grootschalige bedrijven boven de drie hectare is mogelijk (in concentratiegebieden is drie hectare de maximale oppervlakte); aantrekkelijke tarieven voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals riolering en nutsvoorzieningen, CO2-reduktie door centrale energie-opwekking; goede wegenstructuur en ontsluiting van het gebied; korte procedures voor bouw- en milieuvergunningen en WVO-vergunning vanwege goed gekeurd bestemmingsplan. Door het doortrekken van de B-waterleiding vanaf het Industrieterrein Trade Port West in Venlo kan goedkoper, natuurlijk gezuiverd, Maaswater gebruikt worden.

Recreatie

Ook de landschappelijke inpassing verschilt met bestaande tuinbouwgebieden. De bestaande landschapselementen , onder andere een aanwezig bos, blijven gehandhaafd.

Via de waterhuishouding, 6 procent van het gebied, wordt een belangrijk deel als oppervlaktewater ingericht. Hierbij is gedacht aan rietkragen en moerassige waterpartijen, zodat een gedeelte van het gebied f. ontsloten via zandpadenf. een recreatieve functie krijgt. De glazen wanden zullen optisch enigszins aan het zicht onttrokken worden zodat er gevoelsmatig een open indeling is. Heidemij Realisatie heeft berekend dat de verkoopprijs bij projektvestiging tussen de f. 20 en f. 25 per m2 zal liggen.

Reageer op dit artikel