nieuws

SFB dringt aan op snelle nabetaling RBS-rechten

bouwbreed Premium

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid heeft de aangesloten bedrijven schriftelijk geinformeerd wat de gevolgen zijn van de aanpassing van artikel 29b van de cao voor het bouwbedrijf door de president van de Utrechtse rechtbank. Door die aanpassing, gevraagd door de werknemerspartijen bij de cao, wordt de afdracht van RBS-rechten voor werkenden niet langer gemaximaliseerd, zodat alsnog nabetaling dient plaats te vinden.

Volgens de cao-tekst zou de afdracht van verschuldigde premies en bijdragen via het RBS ten behoeve van vakantiefonds, pensioenfonds, risicofonds, het O- en O-fonds en de premie collectieve ongevallenverzekering, voor zowel werkenden als arbeidsongeschikten worden beperkt tot 229 of 230 dagen per rechtjaar.

Maar volgens werknemerspartijen was er bij de onderhandelingen afgesproken dat deze zogenoemde maximalisering slechts zou gelden voor arbeidsongeschikten. Gezonde werknemers, die in een jaar tijd feitelijk meer dagen hebben gewerkt, zouden over al die dagen RBS-rechten moeten genieten.

Nu de president van de rechtbank in Utrecht de bouwbonden in het gelijk heeft gesteld moeten de RBS-rechten worden afgedragen over die dagen, waarop de werknemer wel heeft gewerkt, maar waarover geen afdracht heeft plaatsgevonden.

Een nabetaling over het afgelopen rechtjaar moet, eventueel fictief, een loontijdvak bevatten dat voor of op 10 april 1994 (einde rechtjaar 93/94) eindigt en dat voldoende groot is om alle dagen c.q. uren van de nabetaling ke bevatten.

Het SFB geeft per brief aan op welke wijze via een aan te vragen Personeelsbestand-opgaveformulier (zowel aanvragen als terugzenden per fax 020- 5833058 gaat het snelst) een en ander kan geschieden.

Voor welke wijze van aanleveren ook wordt gekozen, het SFB dringt er bij werkgevers binnen enkele weken voor nabetaling te zorgen omdat het verwerken van RBS-betalingen over 93/94 binnenkort niet meer mogelijk zal zijn.

Reageer op dit artikel