nieuws

SER ziet rol sociale partners bij werknemersverzekering

bouwbreed Premium

De Sociaal Economische Raad kan zich vinden in het voornemen van de regering de uitvoering van de werknemersverzekeringen regionaal ter hand te laten nemen. Maar in een vandaag vast te stellen advies, laat de SER weten dat hij, in tegenstelling tot de regering, vindt dat cao-partijen direct bij de uitvoering betrokken moeten blijven.

De SER ziet, evenals het kabinet, een uitvoering van de werknemersverzekeringen zw, aaw/wao en ww op regionaal niveau wel zitten. Het is een belangrijke voorwaarde voor een integrale en clientgerichte gevalsbehandeling en kan goed werken om het volume te beperken.

Het adviescollege van de regering kan zich daarom wel vinden in de opvatting dat de uitvoering moet worden opgezet analoog aan de 28 regio’s, waarin de arbeidsvoorziening functioneert. Het volumebeleid f. beperking van de aanspraak op uitkeringen en bevordering van de inpassing in het arbeidsproces f. kan daarmee in een innige samenwerking plaatsvinden.

De raad wijst echter regionalisering van de bestuurlijke structuur van de hand. Dat wordt niet nodig en niet wenselijk genoemd. Er kan nu ook al een effectieve samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en de arbeidsvoorziening worden waargenomen.

Districtskantoren

Voor wat de regionalisering betreft wijst de raad op het feit dat de huidige bedrijfsverenigingen en het GAK al de nodige districtskantoren kennen om hun clienten in hun eigen regio te ke bedienen. Het GAK kent als grootste administratiekantoor nu al dertig districtskantoren en 43 rayonkantoren, terwijl de zelfadministrerende bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid al negentien districtskantoren telt.

Bovendien vinden de SER-leden het juist van belang dat de sociale partners betrokken blijven bij de uitvoering van werknemersverzekeringen. Ze hebben de afgelopen jaren ook steeds meer financiele verantwoordelijkheden gekregen bij de uitvoering van het volumebeleid.

De raad noemt specifieke kennis van sectoren van belang bij het handhavingsbeleid in de werknemersverzekeringen. De aard van de werkzaamheden in een risicogroep of een bedrijfstak wordt bepalend genoemd voor de effectiviteit van sommige instrumenten ter voorkoming en terugdringing van fraude. De raad noemt daarbij met name de BV Bouw als voorbeeld.

Betrokkenheid

Ook wordt gewezen op de uitvoering van aanvullende regelingen, die aansluiten op de werknemersverzekeringen, die door een sectorgewijze aanpak het beste kan worden uitgevoerd.

Het is met name de overtuiging van de SER dat sociale partners bij de uitvoering betrokken moeten blijven, en wel sectoraal of per bedrijfstak, die goed zal worden ontvangen bij de bouwbond-CNV. Voorzitter Fr. van der Meulen noemde die betrokkenheid enige dagen geleden hard nodig omdat ze direct betrokkenen zijn bij op te zetten regelingen.

Als werkgevers en werknemers financieel en beleidsmatig verantwoordelijk worden gesteld en zelf de kosten moeten dragen van regelingen hebben ze er alle belang bij uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan werk te helpen”, zo zei hij.

Reageer op dit artikel