nieuws

Senaat stelt debat over sociale zekerheid uit

bouwbreed

Het seniorenconvent van de Eerste Kamer heeft besloten tot uitstel van het debat over wijziging van de uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid. Oorspronkelijk zou de Senaat daarover komende week dinsdag van gedachten wisselen met het demissionaire kabinet.

De Tweede Kamer heeft de benodigde wetswijzigingen al aangenomen.

Politiek Den Haag verwacht dat het debat op zijn vroegst pas in september plaatsvindt, nadat het nieuwe kabinet is aangetreden. Daarin is de rol van de bedrijfsverenigingen gereduceerd en nemen regionale uitvoeringskantoren de plaats in van bedrijftakgewijs georganiseerde bedrijfsverenigingen.

Vrijdag stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies vast over de uitvoering van de sociale zekerheid, met name de werknemersverzekeringen. De SER is verdeeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels