nieuws

Schieland verhoogt voorwaarden erfpacht

bouwbreed Premium

Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft een akkoord gekregen van de ‘verenigde vergadering’ om de erfpachtsvoorwaarden drastisch te verhogen. Wel heeft men de voorstellen op een tweetal punten moeten aanpassen.

Zo zal bij de berekening van de canon (dat is het bedrag dat jaarlijks door de erfpachter wordt betaald voor het gebruik van de grond) de huidige waarde van de grond maar voor 3/4 worden betrokken. Bovendien besloot het bestuur van het hoogheemraadschap tot een gewenningstermijn van twaalf jaren. Dat betekent dat erfpachters van wie tussen 1994 en 2004 het contract afloopt, dan wel van wie de canon aan periodieke herziening toe is, de mogelijkheid wordt geboden tot het jaar 2006 aan de nieuwe canon te wennen door stapsgewijze verhogingen.

Schieland heeft ongeveer 500 percelen in erfpacht uitgegeven. Deze percelen hebben in het algemeen een waterstaatkundige functie zoals boezem en kaden. De grootte van de percelen varieert sterk.

Reageer op dit artikel