nieuws

Sanipor rioolrenovatie gaat zonder graafwerk

bouwbreed Premium

Het Sanipor-systeem voor rioolrenovatie is voor het eerst in Nederland toegepast op het bedrijfsterrein van Akzo Nobel Chemicals in de Botlek. Ongeveer 1300 meter vuil/regenwaterriool werd gerenoveerd met het systeem waarbij geen graafwerkzaamheden verricht hoeven te worden.

Het procede dat bij het Sanipor-systeem wordt toegepast dient om lekkende riolen waterdicht te maken. De werking berust op het indringen van twee vloeistoffen in de grond via de aanwezige lekken. Buiten de buis verharden deze tot een waterdichte gel.

Het systeem van rioolrenovatie zoals dat bij het Sanipor-systeem wordt gebruikt , was al langer bekend en is ontwikkeld door de Hongaarse Academie van Waterschappen. De vloeistoffen die voor gebruik van dit systeem worden gemaakt door Akzo PQ-Silica uit Amersfoort, brengen geen schade aan het milieu met zich mee. Akzo PQ-Silica is de exclusieve leverancier van de vloeistoffen voor het Sanipor-systeem. De Nederlandse licentiehouder voor het toepassen van de technologie is de firma General Industrial Developments Benelux uit Velddriel. Het systeem wordt reeds enige jaren in het buitenland toegepast maar is nu ook voor de Nederlandse markt beschikbaar.

De twee vloeistoffen die worden gebruikt, worden na elkaar aangebracht. Het te repareren riool wordt aan begin en eind afgedicht. De eerste vloeistof die wordt ingebracht is een waterige oplossing van silicaten. Deze dringt via de lekken door tot in de omliggende grond. De vloeistof wordt dan uit de buis verwijderd. Vervolgens wordt de tweede vloeistof in de buis gebracht. Buiten de buis reageren de vloeistoffen met elkaar en met de omliggende grond. Er vormt zich een voor water ondoordringbare zandsteenachtige massa. Deze hecht zich aan de buitenkant van de buis en zorgt ervoor dat de buis vloeistofdicht wordt afgesloten. Als de tweede vloeistof uit de buis is verwijdert. kan het riool direct weer worden gebruikt. De vloeistoffen die niet verbruikt zijn , ke opnieuw worden toegepast.

Toepassen van het Sanipor-systeem geeft geen milieuschade. Dat wordt bevestigd in een TNO-rapport waarin de milieu-effecten van Sanipor zijn onderzocht. De anorganische componenten van de vloeistoffen worden ook gebruikt in bouwmaterialen en leveren geen schade aan het milieu. De organische componenten zijn niet giftig voor de organismen in grond en water. De laatstgenoemde componenten zijn biologische afbreekbaar en worden daardoor snel uit het milieu verwijderd.

Sanipor heeft volgens Akzo Nobel voordelen boven andere renovatiesystemen. Op het terrein in de Botlek is het toegepast vanwege de chemische bestendigheid en de relatief gunstige prijs. Ook hoeven bij dit systeem geen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Door de leverancier wordt een garantie van 5 jaar afgegeven voor wat betreft de lekdichtheid. Omdat de zandsteenachtige proppen zich aan de buitenzijde van de rioolbuis vormen, blijft de diameter van de buis , en daarmee de afvoercapaciteit, onveranderd. Het Sanipor-systeem is geschikt om buizen tot 600 mm vloeistofdicht te maken. Bij riolen met een sterk verminderde mechanische sterkte zijn na toepassingen van het Sanipor-systeem nog wel aanvullende reparaties noodzakelijk.

Op het bedrijfsterrein van Akzo Nobel in de Botlek is 1300 meter vuil/regenwaterriolering gerenoveerd met het Sanipor-systeem.

Reageer op dit artikel