nieuws

Sanering van Friese grond vergt f. 5 mld

bouwbreed Premium

Het saneren van verontreinigde bedrijfslocaties in Friesland kost de komende jaren f. 3- tot f. 5 miljard.

Dat zei gedeputeerde Frans Steijvers van de provincie Friesland op een bijeenkomst in Heerenveen over de aanpak van bodemverontreiniging.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Iwaco, adviesbureau voor water en milieu en veelvuldig betrokken bij saneringspoen. Steijers maakte duidelijk dat er op dit moment 16000 mogelijk verontreinigde locaties in Friesland zijn. Om de problematiek op te lossen is de nieuwe Wet bodembescherming noodzakelijk. In de nieuwe wet staat precies wie het opruimen van vuile grond moet betalen. Ook kan deze wet bedrijven verplichten tot sanering. De NCW schatte tijdens de bijeenkomst dat zo’n 120000 bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden van de nieuwe wet.

Bedrijven die zelf willen overgaan tot onderzoek en opruimen van vervuilde bodems ke dit melden bij de stichting BSB, die in het leven is geroepen door bedrijfsleven, overheid en Kamer van Koophandel. Volgens W. van Wijk van de stichting ke bedrijven veel geld besparen met deze aanpak. Ook hebben ze zeggenschap over de aanpak van de verontreiniging.

Reageer op dit artikel