nieuws

RUL-topman sneuvelt toch op bouwschandaal

bouwbreed

Voorzitter mr. C. Oomen van de Rijksuniversiteit Leiden heeft zijn functie neergelegd. Hij deed dat gisteren, nog voordat de Tweede Kamer zich boog over de uit het Annex-bouwschandaal voortvloeiende crisis aan de RUL.

De meerderheid van de Tweede kamer stemde na een lang debat in met de door staatssecretaris Cohen aangekondigde maatregelen om de crisis aan de universiteit zo snel mogelijk te bezweren.

Een motie van het CDA om die maatregelen op te schorten haalde het bij lange na niet.

Het CDA wilde dat eerst nog eens alle betrokken organen van de RUL in staat zouden worden gesteld commentaar te geven op de bevindingen van de door Cohen ingestelde onderzoekscommissie. Die reacties zouden dan, met een door de staatssecretaris op te stellen brief, inzet moeten zijn van een parlementair debat, later deze week.

Maar die opzet werd niet gedeeld door de overgrote meerderheid van de Kamer.

Steun voor Cohen

Die steunde Cohen in diens opvatting dat de crisis aan de RUL zodanig is dat er geen verder uitstel geduld kan worden om in te grijpen.

Cohen weigerde ook een verzoek van het AOV in te willigen om de Rijksgebouwendienst een technisch-financieel onderzoek te laten doen naar de oorzaken van het bouwdebacle en de vraag in hoeverre de RUL daarbij financiele risico’s loopt.

Hij meende dat de Annex-bouwaffaire geheel en al de verantwoordelijkheid is van de autonoom te beschouwen universiteit. Hij weigerde om die zelfde reden antwoord te geven op de vraag hoe het toch kon dat de RUL voor dit miljoenenpo in zee ging met een malafide projectontwikkelaar en of de RUL zich eigenlijk wel bij de curator van de inmiddels failliet verklaarde poontwikkelaar Fibomij heeft aangemeld als schuldeiser. Ook liet hij in het midden of de RUL zelf aansprakelijk kan worden gesteld voor het mislukte bouwpo, waarbij vele miljoenen guldens spoorloos verdwenen zijn.

Volgens het AOV dreigt het bouwschandaal in Leiden “Kafka-achtige proporties aan te nemen’.

Bouwheer

De SP drong er op aan dat universiteiten er bij toekomstige poen van dergelijke omvang voortaan een bouwheer aanstellen.

Die kan zich volgens de SP “beter te weer stellen tegen de harde, gehaaide, sjoemelendebouwwereld dan een college van bestuur. Dat is daar niet knap genoeg voor”.

Moeite had de SP met de beslissing van Cohen om de bevoegdheden van de Universiteitsraad in te perken.

Oomen al weg

De door het bouwschandaal in opspraak gekomen bestuursvoorzitter mr. C. Oomen van de RUL (die als portefeuillehouder door de Universiteitsraad verweten is onvoldoende de vinger aan de pols te hebben gehouden bij de uitvoering van het turn-key po) heeft de uitkomst van het Kamer-debat overigens niet afgewacht.

Hij stelde -vooruitlopend op de beraadslaging- zijn functie ter beschikking. al is en blijft hij van mening het slachtoffer te zijn van misleiding.

Rector-magnificus prof. dr. L. Leertouwer en drs. J. Waldus, besloten aan te blijven.

Reageer op dit artikel