nieuws

RUL-gate

bouwbreed

Wat een verbolgen aannemer al niet vermag. Dat blijkt wel uit de tussenstand die de Annex-affaire nu te zien geeft. Als aannemer De Nier via Cobouw niet de publiciteit had gezocht en deze krant vervolgens niet diepgravend in de zaak zou zijn gedoken, dan zou het er voor hem nu aanmerkelijk slechter hebben uitgezien. In de rede zou liggen dat de universiteit nu het recht van retentie op de Annex koopt tegen een reeel bedrag dat recht doet aan de schade, financieel en psychisch, van de gedupeerde aannemers. En daarna die zelfde groep bouwers de opdracht geeft het gebouw te voltooien. Alleen dan kan het onrecht dat hen is aangedaan nog enigszins worden verzacht.

Met verwondering heb ik de oordelen van de commissie ‘bestuurscrisis universiteit Leiden’ gelezen. Dat Oomen weg moet is buiten kijf, dat had de man zelf al veel eerder moeten bedenken. Dat had dan de universiteit veel in haar nu zo zwaar geschonden imago gescheeld. Maar dat de Annex-zaak op zich niet ernstig genoeg is om Oomen weg te sturen verbaast me. Ik heb op deze plaats al eerder betoogd dat in de buiten-universitaire maatschappij een schorsing al in een veel eerder stadium zou zijn getroffen. Nee, het is het alom aanwezige gebrek aan vertrouwen in hem dat nu de doorslag heeft gegeven. Daarbij krijgt de universiteitsraad ook een veeg uit de pan. Men zou niet alles hebben gedaan om de problemen op te lossen. Wat een flauwekul. De universiteitsraad was de enige instantie binnen de universiteit die duidelijkheid heeft geschapen. Daarvoor zou hij juist geprezen moeten worden. Nu lijkt het erop alsof de commissie het toch liever was geweest dat de hele affaire met de mantel der liefde was bedekt. Het blijft moeilijk voor professoren onder elkaar.

Reageer op dit artikel