nieuws

Rotterdam pakt scholen aan

bouwbreed

De Rotterdamse gemeenteraad heeft voorlopig bijna f. 70 miljoen gereserveerd voor een eerste aanpak van achterstallig onderhoud aan een groot deel van de schoolgebouwen in de Maasstad, waarmee in totaal ruim f. 150 miljoen gemoeid zal zijn.

Met de f. 70 miljoen wordt tot 1996 alleen het allernoodzakelijkste gedaan aan de gebouwen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Bijzondere scholen in het voortgezet onderwijs moeten een beroep doen op het rijk.

Rotterdam loopt hiermee vooruit op het onderzoek van de Nibag, waaruit bleek dat landelijk gezien een bedrag van bijna anderhalf miljard gulden op tafel moet komen om alleen al het achterstallig onderhoud van de scholen voor voortgezet onderwijs weg te werken.

Reageer op dit artikel