nieuws

RAW-systematiek uitgebouwd met groenvoorzieningen

bouwbreed

Onlangs is bij de C.R.O.W het voorstel ‘Bestrijding iepeziekten’ gereedgekomen. Het betreft een onderdeel van hoofdstuk 51 ‘Groenvoorzieningen’ van de RAW-systematiek. De nieuwe technische bepalingen zijn bestemd voor toepassing in de GWW-sector. Ze liggen ter visie tot 15 augustus 1994. De voorschriften zijn zodanig in de tervisielegging opgenomen dat een beoordeling mogelijk is zonder de bepalingen uit de Standaard daarbij te betrekken.

De bepalingen zijn te verkrijgen bij de C.R.O.W te Ede waar desgewenst ook schriftelijk commentaar over het concept kan worden ingediend.

Reageer op dit artikel