nieuws

Ontwikkelingen in winkelsector hebben hoge vlucht genomen

bouwbreed

De poontwikkelaars Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO) en NBM-Amstelland Poontwikkeling en Vastgoed (NBM P en V) hebben een meer dan voortreffelijk jaar achter de rug. Vooral de ontwikkelingen in de winkelsector namen een hoge vlucht.

Beleggers hebben vorig jaar f. 1,25 miljard geinvesteerd in winkelpanden. Van enige terughoudendheid als gevolg van de dalende koopkracht, zoals het pensioenfonds PGGM eerder constateerde in zijn jaarverslag, is niets te merken. Volgens NBM P en V is de belangstelling deels te danken aan een stagnerende kantorenmarkt. Veel beleggers weken daarom uit naar beleggingen in winkels en huizen. Speciaal voor institutionele beleggers is het laatste jaar een aantal specifieke winkelfondsen actief geworden op de Amsterdamse Effectenbeurs. MBO richtte Winkelfonds Nederland op en bracht daar grote winkelcentra in onder. Het fonds heeft een omvang van f. 362 miljoen en inmiddels is meer dan de helft geplaatst bij beleggers.

MBO geeft in zijn voorwoord van het jaarverslag 1993 een visie op het winkelen weer. “De verwachte toename van de bevolking in de komende tien jaar leidt tot een uitbreiding van de aanwezige winkelvoorzieningen met zo om en nabij 800000 vierkante meter. De grootte van de vervangingsmarkt voor die periode wordt geschat op circa 300000 vierkante meter.” Deze ING-dochter is onbetwist marktleider (marktaandeel van 27 procent) als het gaat om de bouw van winkelconcentraties. Eind van het verslagjaar had men 57000 vierkante meter in aanbouw en 174000 vierkante meter in ontwikkeling.

Grote winkels

NBM P en V is in zijn jaarverslag 1993 minder specifiek. Het onderdeel van het beursfonds NBM-Amstelland staat even stil bij de Grootschalige Detailhandels Vestigingen (GDV’s). De betrokken ministeries hebben vorig jaar toestemming gegeven om met de GDV’s, die op met de auto en openbaar vervoer makkelijk bereiken moeten zijn, van start te gaan.

Niet iedereen in de vastgoedwereld is daar enthousiast over. MBO constateert dat bij de lagere overheid een grote verantwoording wordt neergelegd. Zij bepaalt namelijk wat voor soort GDV waar komt.Tussen de steden Rotterdam en Barendrecht is daarom een heftige discussie gaande omdat beide een GDV willen gaan opzetten voor woninginrichting. De regio is te klein voor twee van deze gigantische winkelpaleizen. MBO-jaarverslag: “Een ruime gronduitgifte voor dergelijke functies vormt weliswaar op korte termijn een welkome aanvulling van de gemeente financien, maar kan op langere termijn de zorgvuldig opgebouwde hierarchie van hoofd-, stadsdeel-, wijk- en buurtcentra ernstig verstoren.”

Financieel ging het de beide poontwikkelaars voor de wind. MBO realiseerde vorig jaar een resultaat na belasting van f. 74,367 miljoen een toename van f. 13,083 miljoen. Een belangrijke component in deze winstontwikkeling vormt de verkoop van onroerend goed. Deze steeg van f. 72,788 miljoen naar f. 325,522 miljoen. Het balanstotaal groeide tot bijna f. 6 miljard. Het gaat er eindelijk naar uitzien dat de integratie met Nationale-Nederlanden VastGoed dit jaar zijn beslag krijgt. Samen zullen beide bedrijven deel gaan uitmaken van ING Vastgoed.

Resultaat

Het resultaat van NBM P en V wordt nog steeds gedrukt door het onderdeel Vastgoed-exploitatie en door aanloopverliezen in Duitsland. Uiteindelijk werd bij een omzet van f. 262,1 miljoen een resultaat na belasting gerealiseerd van f. 6,4 miljoen.

Als gevolg van een forse afwaardering bij het onderdeel Vastgoed-exploitatie leed men over 1992 nog een verlies van f. 3,4 miljoen. Net als over 1992 is het concern dit jaar financieel bijgesprongen f. met f. 2,2 miljoenf. om het gezondmakingsproces bij Vastgoed-exploitatie mogelijk te maken. Over dit jaar krijgt men steun meer vanuit het concern. NBM-Amstelland Projektentwicklung en Immobilien GmbH, actief in de regio Berlijn, zal dit jaar nog niet aan het resultaat bijdrage van de onderneming.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels