nieuws

Omklede steigers gevoelig voor harde wind

bouwbreed Premium

Om de deugdelijkheid van steigers in overkapte en afgedichte situatie te beoordelen, worden momenteel door de Health and Safety Executive (HSE), de Britse arbeidsinspectie, in windtunnels proeven genomen met steigermodellen. Aanleiding daartoe is het grote aantal ongevallen dat zich met steigerconstructies jaarlijks voordoet.

Honderden steigers in het gehele land, zo menen experts van de HSE, vormen potentiele dodelijke vallen. Die waarschuwing geldt voor steigers die zijn voorzien van beschermende polythene omkleding tegen natte en koude weersomstandigheden en die met name bij harde wind als gevolg daarvan het gevaar lopen in een te storten. Een serie van testen met omklede steigerconstructies moet straks leiden tot een verplichte handleiding voor het veilig opstellen van steigers.

In Engeland hebben zich op bouwplaatsen in de achterliggende 6 jaar 260 ongevallen voorgedaan met steigers. In ruim 60 gevallen waren die direct het gevolg van het gebruik van steigerafdichtende materialen in combinatie met harde wind.

Uit deze cijfers valt volgens de HSE af te lezen dat de effecten van wind op beklede steigerconstructies niet voldoende worden onderkend. Bovendien zou dit onderwerp onvoldoende zijn terug te vinden in de huidige steiger ontwerp codes. Dit betekent dat zodra wordt gewerkt met bekledingsmateriaal, een belangrijk aantal steigers, een potentieel gevaar vormt.

Reageer op dit artikel