nieuws

NS en Rotterdam bang dat Betuwelijn niet doorgaat

bouwbreed

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de gemeente Rotterdam vrezen dat de aanleg van de Betuwelijn geheel achter de horizon verdwijnt als in de kabinetsformatie besloten wordt tot het inbouwen van een nieuwe studieronde.

“Wij willen u er voor waarschuwen dat dan het gevaar van algeheel afstel levensgroot aanwezig is”, zo hebben burgemeester Bram Peper van Rotterdam en NS-topman Rob den Besten in een brief aan de drie informateurs geschreven. Beiden hebben “met grote bezorgdheid” vernomen dat de partijen in de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord opnieuw spreken over de Betuwelijn, terwijl de procedures daarvoor met instemming van het parlement in gang zijn gezet. “U begrijpt dat wij er met klem op aandringen om geen vertragingen in te bouwen die achteraf onnodig blijken te zijn.”

Het aanbrengen van verbeteringen is best mogelijk onder handhaving van de uitgezette procedure die voor de daadwerkelijke aanleg nog moeten worden doorlopen, zo stellen Peper en Den Besten. Ook de voorzitters van de Kamers van Koophandel in de vier grote steden zijn opgeschrikt door de hernieuwde fundamentele discussie over de Betuwelijn. Zij wijzen er op dat er een grote eensgezindheid in ons land tussen overheid en bedrijfsleven bestaat over de ontwikkelingsstrategie van Nederland in Europa. Daarbij horen omvangrijke infrastructurele investeringen, zo houden de Kamers de informateurs voor in een brief.

Reageer op dit artikel