nieuws

Nieuwe winning en installatie in de Achterhoek Netterden produceert per jaar twee mln ton zand en grind

bouwbreed Premium

Gelijk met de officiele ingebruikneming van de winning ‘Azewijnse Broek’ heeft Grond-exploitatiebedrijf Netterden VOF de, naar werd meegedeeld, modernste zandwinnings- en classifeerinstallatie van ons land en wellicht heel Europa in bedrijf genomen. De installatie wordt geheel computer-gestuurd en, beslist een noviteit, geheel elektrisch tot en met de zuiger toe gevoed. Winning en installatie zijn door burgemeester L. Peters van Gendringen officieel in gebruik gesteld.

‘Netterden’ en Azewijnse Broek zijn te vinden tussen ‘s-Heerenberg en Ulft in de Gelderse Achterhoek. Het grondexploitatiebedrijf werd opgericht in 1972 voor de regionale winning van beton- en metselzand uit ‘De Omsteg’. Deze 33 ha grote winning in het dorpje Netterden bij Gendringen is nog steeds in gebruik. Tot het jaar 2000 zal er nog voornamelijk ophoogzand uit worden gehaald. De nieuwe winning Azewijnse Broek ligt op zichtafstand. Voorlopig omvat de concessie 25 ha maar deze zal in fasen worden uitgebreid tot 75 ha, aldus directeur Wim Snippe van de vennootschap.

Deze omvat trouwens meer dan de vestiging in het dorp waaraan de naam is ontleend. In 1975 werd de winning ‘De Reeven’ in het nabije Azewijn overgenomen, twaalf jaren later Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH in het Duitse Rees. Weer drie jaren later, in 1990, werd Kieswerk Grotendonk GmbH in Kevelaar opgericht. Deze behoort tot de modernere computergestuurde installaties in Europa en is voorzien van een op afstand bestuurde zandzuiger, de eerste versie in zijn soort.

In hetzelfde jaar 1990 werd zandwinning ‘De Moere’ VOF/Drents-Groningse Kalk Mortel Centrale in Grolloo overgenomen. Ook daar is een nieuwe, computergestuurde zandklasseerinstallatie geplaatst voor een verfijnde scheidingstechniek voor wit zilverzand. Tenslotte heeft de holding een 50% belang in het bedrijf A. Wezendonk te Pannerden. Deze exploiteert twee winningen in Spijk en Pannerden. In totaal produceert ‘Netterden’ rond twee miljoen ton zand en grind per jaar.

Installatie

De installatie in het Azewijnse broek met een capaciteit van 350 ton per uur behoort tot de modernste van Europa, zeker op het gebied van besturing en verlading. In wezen kan een man er de complete was doen, van winning tot belading van de vrachtwagens met zand en grind. In feite werken er drie mensen in wisseldienst van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, dit mede uit veiligheids- en controle-overwegingen. De geringe mankracht is mogelijk gemaakt door de computerbesturing en de voeding met elektriciteit. Wat betreft de zuiger is dit laatste beslist uniek. Behalve uit bedrijfsoverwegingen is voor elektriciteit gekozen uit milieu-oogpunt. De installatie, die bij elkaar rond f. 9 miljoen heeft gekost, produceert minder lawaai en voorkomt olieverlies.

De Bagema-zuiger voor de winning van het zand en grind is uitgerust met een onderwaterpomp van 250 kw. Het op te zuigen materiaal wordt door middel van een waterjet aan de zuigmond losgespoten, een eenvoudige en energievriendelijke methode. Per uur kan rond 1000m3 zand-, grind- en watermengsel worden opgezogen waaruit, via een ontwateringswiel, circa 300m3 ofwel 550 ton vaste stof wordt gewonnen. Door deze techniek ke tevens de fijne delen, kleiner dan 0,125 mm, uit het materiaal worden verwijderd. Na opvang ervan in een vloeiveld ke deze deeltjes worden geleverd aan de baksteenindustrie die het uiterst fijne zand gebruikt voor de menging met vette klei.

Het overige materiaal, met doorsneden van 0,125 tot circa 150 mm, wordt via een transportband op een voorraaddepot gebracht. Door uitsparingen in de betontunnel onder het depot vallen zand en grind op doseerbanden welke leiden naar de voedingsband van de verwerkingsinstallatie. Deze manier van werken garandeert een geregelde voeding van de installatie en een betere menging van het materiaal. De verwerkingsinstallatie kan per uur 350 ton aan, op te delen in rond 240 ton zand en circa 110 ton grind. In een zeefmachine van schotse makelij wordt het materiaal gescheiden op 32 mm en 4 mm. De korrel groter dan 32 mm gaat naar een depot, de fractie 4 tot 32 mm naar een silo voor de grindverwerkingsinstallatie. Het zand gaat via een pompenbak naar vier opstroomklasseerders waar een scheiding per halve millimeter wordt aangebracht. Uiteraard worden verontreinigingen eruit gehaald en vindt onthouting plaats.

De grindsoorten worden door middel van banden rechtstreeks op de vrachtwagen verladen. Het zand wordt meestal gemengd in de zeven silo’s van 100 m3 inhoud van waaruit de belading plaatsvindt. Ook dit is allemaal computer-gestuurd. Door de gekozen manier van verwerking en belading van de installaties kan uiterst zuinig met het schaarste materiaal industriezand en grind worden omgesprongen. Aflevering vindt plaatst in de Achterhoek en Twente. Klanten van ‘Netterden’ zijn de baksteen- en betonindustrie, de beton prefabindustrie, betonstraal- en – mixerinstallaties alsmede de asfaltindustrie. Het vrijkomende ophoogzand wordt gebruikt voor sport- en recreatievelden.

Reageer op dit artikel