nieuws

NEN-ISO 9002 voor de schildersbranche

bouwbreed

‘Interpretatie van de NEN-ISO 9002 ten behoeve van de schildersbranche’ is de titel van een rapport dat werd gepresenteerd tijdens het symposium ‘Tijd voor kwaliteit’ dat werd georganiseerd door het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

Na een begrippenlijst met verklaring van de verschillende gehanteerde begrippen, volgt de eigenlijke interpretatie. Daarbij is in de linkerkolom steeds de officiele normtekst opgenomen. In de rechterkolom staat de interpretatie voor de schildersbranche. De publikatie is samengesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers uit de schildersbedrijfstak, de verfindustrie en de opdrachtgevers, die hiermee weten wat zij van elkaar mogen verwachten.

Ook aan anderen toont de interpretatie van de norm wat schilders, verfindustrie en opdrachtgevers als collectiviteit met kwaliteitssysteem en certificering bedoelen.

Reageer op dit artikel