nieuws

Nederlandse banken met f. 50 miljoen in Europees investeringsfonds

bouwbreed

Het Europese Investerings Fonds (EIF) is na een constituerende vergadering in Luxemburg formeel aan het werk gegaan. Het fonds, waarin vier Nederlandse banken deelnemen, is gericht op het verstrekken van garanties voor langlopende leningen aan het midden- en kleinbedrijf en voor grote infrastructuurpoen op de terreinen telecommunicatie, transport en energie-overdracht.

In totaal heeft het fonds 2 miljard Ecu (f. 4,3 miljard) beschikbaar voor leengaranties. De bedoeling is dat met de garantie 6 miljard Ecu aan leningen worden gegenereerd, een bedrag dat op langere termijn moet oplopen tot 16 miljard Ecu (f. 34,5 miljard). De Europese Investerings Bank (EIB) en de Europese Commissie nemen respectievelijk 40 en 30% van het aandelenkapitaal voor hun rekening.

De overige 30% gaat naar een combinatie van 58 banken en financiele instellingen uit de lidstaten van de Unie. Nederland neemt via ABN-Amro Bank, ING Bank, Rabobank en de Nationale Investeringsbank voor zo’n f. 50 miljoen deel in het aandelenkapitaal.

Reageer op dit artikel