nieuws

Mijn heer en liefste hartje

bouwbreed

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen heeft een aardig boekje uitgegeven getiteld ‘Mijn heer en liefste hartje’. Het is een verzameling van 490 brieven geschreven tussen 1683 en 1691.

In die acht jaar schreef Godard Adriaan van Reede Ginckel, heer van Amerongen, tijdens zijn reizen door Europa aan zijn echtgenote Margaretha Turner. Hij bleef soms weken weg en zijn echtgenote zorgde intussen voor de gang van zaken op hun kasteel.

In 1286, gaf graaf Floris de Vijfde aan de gebroeders Henri en Dideric Borre van Amerongen via een grafelijk charter toestemming “een huis te doen timmeren” in Amerongen. Dit versterkte huis, waarschijnlijk een houten woontoren, omringd door grachten en palissaden, diende ter bewaking van de dijk die van Amerongen tot diep in het graafschap Holland langs de Lek was aangelegd.

Dit inmiddels vergrote en verfraaide kasteel hield het uit tot 1673 toen het door oorlogshandelingen in vlammen opging. Zeven jaar later was het kasteel herbouwd en in 1918 kreeg dit kasteel internationale bekendheid toen graaf Godard van Aldenburg Bentinck er de Duitse keizer Wilhelm de Tweede gastvrijheid verleende.

In 1977 verkochten erfgenamen van de familie Bentinck het huidige Kasteel van Amerongen aan de Stichting Utrechtse Kastelen, waarna enige jaren later de Stichting Kasteel Amerongen het huis in bezit kreeg. De geschiedenis van Amerongen in het algemeen en het kasteel in het bijzonder stonden onlangs in het middelpunt van de belangstelling op de tentoonstelling ‘Van Borre tot Bentinck’ die in het kasteel werd gehouden.

Een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde maquette, opgesteld in de achtergang van de benedenverdieping van het huis gaf in vier afdelingen een duidelijk overzicht van de bouwgeschiedenis. Door middel vaneen mondeling commentaar op een band, aangevuld door een geraffineerd systeem van aan- en uitfloepende lichten, alles geheel computer gestuurd, kreeg de bezoeker eerst Amerongen te zien zoals het omstreeks 1200 geweest moet zijn: niet meer dan een verzameling lemen huizen en een kerkje, gelegen tussen Rijn en heuvelrug.

Daarna werd op wat grotere schaal het eerste houten kasteel getoond, vervolgens het aanzienlijk vergrote en verfraaide huis, dat in februari 1673 afbrandde, en tenslotte het huidige huis, dat sinds circa 1680 op de plaats van het vorige staat. Na een inleiding over de restauratie konden de bezoekers in een achttal op de eerste verdieping opgestelde vitrines de hele geschiedenis nog eens nagaan aan de hand van voorwerpen uit het kasteel zelf of tijdelijk door archieven en bruikleengevers beschikbaar gesteld.

Middeleeuwse munten, aardewerk, potscherven, omgaven een foto uit 1286 van het charter van Floris de Vijfde. Een ronduit schitterend ‘liber amicorum’ (de 17de eeuwse vorm van een poesie-album) uit 1608, eens eigendom van een der voormalige bewoonsters; de familiebijbel met aantekeningen over huwelijken en geboorten, met ernaast huwelijksvoorwaarden uit 1643, veel documenten met indrukwekkende zegels, door Koning-Stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart eigenhandig geschreven gelukwensen aan generaal Godard van Reede Ginckel, misschien wel de beroemdste bezitter van het huis dank zij zijn roemruchte overwinningen op de Ierse legers in1691.

Een vitrine met voorwerpen uit de 18de eeuw bevat boodschappenbriefjes van het huispersoneel en oude afrekeningen,maar ook schitterende medaillons en sieraden, een goud geborduurde portefeuille met de naam Bentinck erop. Bijna een hele vitrine was gewijd aan Wolter Jan Bentinck, de held van de zeeslag op de Doggersbank in 1781. En tenslotte lagen er een aantal persoonlijke herinneringen aan Graaf Godard van Aldenburg Bentinck, die van 1879 tot 1940 het huis bezat.

Hetspreekt vanzelf dat de bezoekers behalve deze interessante tentoonstelling ook alle overige voor het publiek opengestelde vertrekken mochten bezichtigen: keuken, hal, eetzaal, bibliotheek, grote zaal, gobelinkamer, slaapkamers en tenslotte de enorme portrettengalerij, alle met het oorspronkelijke meubilair in de originele opstelling. Na afloop van de bezichtiging van het huis kan een wandeling door de prachtige kasteeltuin sterk worden aanbevolen, waarbij een bezoek aan de in de voormalige stallen gevestigde theeschenkerij niet vergeten mag worden.

De heer D. Pezarro, oud-conservator van het Kasteel Amerongen, stelde uit de 490 brieven die gelukkig bewaard bleven, het bovengenoemd boekje samen. “Die brieven geven namelijk beter dan welk geschiedenisboekje ook een duidelijk en betrouwbaar beeld over het dagelijks leven van de adel in de zeventiende eeuw en vooral over het (moeizame) reizen in die dagen. Zo deed Godard Adriaan Reede Ginckel in mei 1690 er 38 dagen over om van Amerongen naar Kopenhagen te komen. Vanuit die plaats kreeg zijn vrouw Margaretha Turner bericht dat haar man daar plotseling was overleden.

Het Kasteel en park Amerongen is de moeite van een bezichtiging waard. Ze zijn dagelijks geopend van 1 april tot 1 november, van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur; op zaterdag, zondag en tijdensfeestdagen van 13 tot 17 uur. Er is bij de hoofdingang aan de Drostestraat voldoende parkeergelegenheid. Let u er op dat de brug naar het Kasteel Amerongen twee etages telt, een voor de kasteelbewoners en een voor het personeel.

Reageer op dit artikel