nieuws

Maij ziet niets in A’damse plannen voor busstation

bouwbreed

De komst van een ondergronds busstation voor het Centraal Station in de hoofdstad, is van de baan. Minister Maij van verkeer vindt het voorstel van de gemeente, het gemeentelijk samenwerkingsverband ROA en de streekvervoermaatschappij NZH voor de financiering niet realistisch genoeg.

Onlangs maakten de drie partijen bekend de financiering van het f. 200 miljoen kostende station rond te hebben. De gemeente Amsterdam wilde f. 15 miljoen gulden bijdragen en nog eens f. 70 miljoen uit de reservering voor Amsterdamse Vinex-poen.

Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), het samenwerkingsverband van veertien gemeenten, zou f. 90 miljoen investeren van de in totaal f. 490 miljoen Vinex-geld die voor regionale verkeers- en vervoerspoen beschikbaar komt. De streekvervoermaatschappij NZH wilde f. 25 miljoen betalen.

Minister Maij wijst erop dat zij niet als enige kan beslissen over de alternatieve besteding van het Vinex-geld, omdat dit een zaak is van meerdere ministeries. Zij zegt zelf de nodige twijfels te hebben over de vraag of het po voldoet aan de criteria voor een uitkering uit de investeringsimpuls, uit welk fonds de financiering van het Vinex-akkoord voor een deel afkomstig is.

Ook bij de bereidheid van het ROA om f. 90 miljoen te betalen plaatst zij vraagtekens. Het Vinex-geld voor het ROA is pas vanaf 1998 beschikbaar en is niet in de eerste plaats bestemd voor megapoen zoals een ondergronds busstation, maar voor de uitvoering van plannen die minder dan f. 25 miljoen kosten. Het ROA moet daarvoor eerst een prioriteitenlijst opstellen.

T. Hooijmaijers, VVD-raadslid in Amsterdam en lid van het dagelijks bestuur van het ROA, zegt “bevreemd en teleurgesteld” te zijn. Hij noemt de bezwaren van Maij “bureaucratisch” en in schril contrast met de oproep tot daadkracht die Maij vorige week in de Tweede Kamer deed, met betrekking tot de Betuwelijn.

Alleen een andere minister of de Tweede Kamer ke nu nog beslissen dat er een ondergronds station moet komen. Hooijmaijers vindt dat het ROA en Amsterdam nu beter snel op zoek ke gaan naar een bovengrondse oplossing.

Noord-zuidlijn

Maij vindt overigens wel dat de noord-zuidlijn en de IJ-rail in hun geheel moeten worden aangelegd. De financiering moet in fasen. De noord-zuidlijn is een railverbinding tussen Amsterdam-Noord en Schiphol. De IJ-rail gaat Amsterdam verbinden met de nieuw te bouwen wijk Nieuw-Oost in het IJ-meer.

Reageer op dit artikel