nieuws

Leden mogen mening in najaar geven Organisaties gww stellen federatie voorlopig uit

bouwbreed

De voor 23 juni aangekondigde stemming onder de leden van de vijf branche-organisaties in grond-, weg- en waterbouw over het samengaan van deze organisaties door middel van een fusie of een federatie is tot het najaar uitgesteld. Betrokken partijen zijn het namelijk nog niet eens over zaken als de zetelverdeling en de financiele vertaling.

Eerder dit jaar kondigde de grondwerkers en wegenbouwers (VAGWW en NVWB), de baggeraars (CB), de buizenleggers (Bolegbo) en de waterbouwers (K en O) aan op 23 juni de visie van de leden te zullen peilen, door middel van een stemming, over de aangekondigde samenwerking. Aanvankelijk was het streven om nog dit najaar tot een federatie of een andere, veel verdergaande, samenwerkingsvorm te komen.

Nu de stemming onder de leden is uitgesteld, zal de inwerkingtreding van het ‘GWWO-nieuwe stijl’ (zoals de federatie in de wandelgangen wordt genoemd) ook langer op zich laten wachten. Voorzitter Meijer van het Grond-, Weg, en Waterbouw Overlegorgaan (dat momenteel een van de overleggroepen van het AVBB vormt) is weinig spraakzaam als het gaat om de oorzaak van het uitstel. Geruchten als zou de branche-organisatie Bolegbo zich niet ke vinden in het definitieve eindplaatje (dat overigens officieel nog onbekend is) van het GWWO-nieuwe stijl betitelt de voorzitter als ‘onjuist’. Meijer: “In feite is het zo dat alle verenigingen op onderdelen van het plan nog hun eigen aanmerkingen hebben of veranderingen willen aanbrengen. Ik heb het dan over de zetelverdeling (van de huidige vijf directies) en het financiele plaatje. Om die redenen hebben we daarom met z’n allen geconstateerd dat er meer tijd nodig is. Zorgvuldige besluitvorming staat tenslotte voorop. Vandaar dat we het definitieve plan pas aan het einde van het jaar aan de leden presenteren.”

Geheimzinnig

De organisaties doen overigens stuk voor stuk bijzonder geheimzinnig als het gaat om de finesses van het plan dat, zoveel is inmiddels bekend, uiteindelijk moet leiden tot een totale fusie. De reden hiervoor is volgens de verschillende zegslieden dat eerst de leden zich moeten uitspreken voordat een en ander in de openbaarheid kan.

In weerwil hiervan liet voorzitter H.P. Barth van het AVBB zich onlangs in een interview met deze krant ontvallen dat de ‘branche-organisaties in de gww zich willen verenigen in een federatie’. In een reactie hierop liet de VAGWW weten dat er helemaal geen sprake is van plannen voor een federatie. Om het nog ingewikkelder te maken liet Meijer gisteren weten dat de plannen ‘veel verder gaan dan een federatie’.

Duidelijk is wel dat, hoe het ‘GWWO-nieuwe stijl er juridisch ook uit zal komen te zien, alle branche-organisaties willen samenwerken. De voorzet hiertoe werd al weer enkele jaren geleden gegeven door VAGWW-voorzitter Baas. Hij liet weten dat er al lang bestaat behoefte bestaat aan een efficient werkende organisatie die als een aanspreekpunt fungeert voor opdrachtgevers en politiek als het gaat om de sector gww.

Cultuurproblemen

Tegelijkertijd voorzag hij ook ‘cultuurproblemen’ omdat ‘baggeraars nu eenmaal niet met buizenleggers zijn te vergelijken’. Baas uitte zich toen zeer negatief over een fusie, omdat er altijd deelbelangen voor de verschillende organisaties zullen blijven bestaan. Of het GWWO-nieuwe stijl hiervoor een oplossing biedt zullen de leden, wanneer er niets tussen komt, dus dit najaar te horen krijgen.

Reageer op dit artikel