nieuws

Langste urinoir van ’t land staat in Rotterdam

bouwbreed

De bouw betaalt het, studenten gebruiken het en Rotterdam heeft het: Nederlands langste urinoir. Het is 14 meter en bevindt zich in het Entrepotgebouw op de Kop van Zuid. Poontwikkelaar Mabon stelde een gedeelte van het kolossale pand beschikbaar aan studentenvereniging Kasteel ‘Opstelten’, die hier de komende weken haar zestiende lustrum viert.

Hij staat wijdbeens. Rood aangelopen gezicht. Zijn rechterhand klaar om zijn pistool te grijpen. Stripfiguur Lucky Luke is levensgroot afgebeeld op een van de muren in het Entrepotgebouw op de Kop van Zuid. “Hier wordt een ‘saloon’ gebouwd”, vertelt Sander Groenendijk met een hoofdknik in de richting van het wildwest interieur. Zijn stem komt maar net uit boven het snerpende geluid van een cirkelzaag. “In totaal komen er veertien bars in het gebouw.”

Groenendijk is derde jaars economie aan de Erasmusuniversiteit en lid van de Technische Commissie van de jubilerende studentenvereniging. Omdat de corpsleden het 16de lustrum van hun vereniging niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan, benaderden ze projectontwikkelaar Mabon met het verzoek of ze een gedeelte van het kolossale gebouw mochten gebruiken.

Ze kregen toestemming om twee weken lang feest te vieren. Op voorwaarde dat ze er geen zooitje van zouden maken. Studenten en projectontwikkelaar kwamen overeen dat de parterre van het Afrika- en het Amerikagebouw tijdelijk mocht worden verbouwd tot feestzaal. Zo kreeg de jubilerende vereniging voor veertien dagen de beschikking over een vloeroppervlakte van 3000 vierkante meter, die ze naar eigen inzicht inrichtten. Andere bedrijven die op de Kop van Zuid bouwen, droegen een steentje bij in de vorm van materiaal of technische ondersteuning.

Monumentaal

Het Entrepot dateert uit de negentiende eeuw en bestaat uit vijf gebouwen, elk voorzien van de naam van een werelddeel. Het complex werd ruim een eeuw gebruikt als opslagruimte voor goederen. Nu wordt het verbouwd. Op de parterre komt horeca en op de bovengelegen verdiepingen bouwt Mabon 107 woningen. In 1996 wordt het opgeleverd.

“Het is een monumentaal pand, maar het staat niet op de monumentenlijst”, aldus poleider J. Pannekoek. Door de verbouwing wordt het aanzien van het Entrepot niet wezenlijk veranderd, vertelt hij. “We laten de gevel in tact, ook de ramen houden dezelfde vorm. Zo blijft het een monumentaal pand.” Over de kosten van de verbouwing wil de poleider niets loslaten.

Corpsleden

De schemerig verlichte ruimte ruikt naar verf en hout. Jongemannen, vuile spijkerbroeken, smoezelige t-shirts en zwarte handen, sjouwen met materiaal. Anderen schilderen, timmeren of zagen. Nu en dan duikt een leeftijdgenoot in donker kostuum op: sommige corpsleden zijn wel geinteresseerd in het verloop van de verbouwing, maar bemoeien zich niet met de werkzaamheden. “Studenten economie zijn meestal niet zo technisch”, verklaart Sander Groenendijk. Niettemin slaagde de vereniging er in om meer dan honderd leden bij de tijdelijke verbouwing te betrekken.

Klapdeurtjes

De Technische Commissie beschikt over een eigen kantoortje. Er liggen bouwtekeningen en ordners. De economen in spe houden precies bij welke bedrijven sponsoren en waaruit die sponsoring bestaat. Groenendijk opent een ordner. “We kregen 200 liter beits, 65 liter latex en vooral veel hout: 3000 meter vurehout en 1200 platen spaanplaat.” In totaal kost de verbouwing ongeveer f. 130000. Hiervan werd circa f. 50000 in natura betaalt door de bedrijven die op de Kop van Zuid bouwen. De rest van het geld moet komen uit de verkoop van toegangskaarten en drank. De studentenvereniging heeft er vertrouwen in dat het feest kostendekkend is. Naar schatting zullen duizenden mensen de festiviteiten bezoeken. Studenten, corps- en oud-corpsleden, genodigden uit de bouwwereld en buurtbewoners. Het feestprogramma varieert van een reunie van oud leden van de vereniging tot en met optredens van Nederlandse artiesten. Na 1 juli worden de bars en de podia afgebroken en gaat de officiele verbouwing van het pand verder.

Sander Groenendijk duwt twee klapdeurtjes open. Er achter ligt een wit geverfde ruimte waarin zich de primeur van het studentenfeest bevindt. De langste pisbak van Nederland. Hij wijst op de 14 meter lange metalen afvoerpijp. “Hij loost rechtstreeks op de Maas”, zegt hij trots. “Misschien vestigen we er wel een record mee.”

Reageer op dit artikel