nieuws

J. Pender bij oprichting VMS : Machinaal straten in bestek voorschrijven

bouwbreed

“Door cao-bepalingen alleen wordt een ongelijke concurrentiepositie bevorderd. Daarom pleit ik er voor om machinaal straatwerk geheel of gedeeltelijk verplicht in de bestekken voor te schrijven.” Aldus de heer J. Pender, voorzitter van de nieuwe Vereniging voor Machinaal Straatwerk VMS, waarvan de officiele oprichting gisteren in Nieuwegein plaats vond.

De oprichting van de VMS is een initiatief van een vijftal straatmakersbedrijven.

Door middel van deze organisatie willen de oprichters impulsen geven aan noodzakelijke vernieuwing in de bestratingsbranche. Deze zal onder meer moeten worden gevonden in verbetering van de arbeidsomstandigheden door middel van verdere ontwikkeling en toepassing van het machinaal straten. Daarvoor is het echter nodig dat de overheid bij het verstrekken van bestratingsopdrachten het werk, daar waar technisch mogelijk, machinaal laat verrichten.

Achterstand

“De bestratingsbranche dreigt”, aldus de heer Pender, “als gevolg van zijn traditionele aanpak bij de maatschappelijke ontwikkelingen achterop te geraken. Bovendien is het ziekteverzuim hier 15%, ongeveer twee keer zo hoog als gemiddeld. Voortijdige uitval van straatmakers door afkeuring komt regelmatig voor. Nu de overheid een groter deel van de maatschappelijke kosten op de werkgevers wil verhalen dient de bestratingsbranche zelf in beweging te komen. Innovatie is daarbij uitgangspunt.”

Op het gebied van machinaal straten is door individuele bedrijven reeds het een ander ontwikkeld en in werking gesteld. Een gemeente als Rotterdam heeft hierbij ruime mogelijkheden aangereikt voor praktische toepassing en stelt zich tevens actief op bij bevordering van het machinaal (her)straten. Echter, wil de bestaanszekerheid van de bedrijfstak ook in de toekomst ke worden gegarandeerd dan zal op veel groter schaal van vernieuwing binnen de branche sprake moeten zijn.

Derhalve zei de heer Pender het toe te juichen wanneer een groot aantal bedrijven en instellingen zou besluiten zich bij de VMS aan te sluiten. En omdat het gaat om ontwerp, produktie en verwerking, worden ook machinebouwers en importeurs daartoe gerekend. Gemeentewerken Rotterdam was gisteren de eerste die aan de oproep van Pender gehoor gaf en tijdens de bijeenkomst in Nieuwegein als nieuw lid toetrad.

Omzet

In ons land wordt in de bestratingsbranche f. 1,5 miljard omgezet; meer dan twee keer de omzet van de asfaltbranche. Dit gebeurt met ca. 15000 officieel geregistreerde straatmakers, van wie er 12000 werkzaam zijn bij 900 bedrijven. De resterende 3000 werken bij de overheid.

Het werk gebeurt voor het overgrote deel nog geheel handmatig. Het zware werk en dientengevolge hoge ziekteverzuim en hoge percentage afkeuringen, verleent de branche volgens de VMS geen goede reputatie. Om de belangstelling voor het straatmakersvak bij jongeren weer te doen groeien zal de bedrijfstak mensvriendelijker moeten gaan opereren.

Veel geld

Dat het bedrijfsleven bereid is hierin te investeren getuigt het feit dat inmiddels veel geld is gestopt in technische ontwikkelingen waarmee een scala van zware bestratingsprodukten machinaal zijn te verwerken. Maar gemeenten moeten er dan wel voor zorgen dat voldoende mogelijkheden worden aangedragen die ontwikkelingen in de praktijk toe te passen.

Tot slot wees de heer Pender erop dat met de oprichting van de VMS niet wordt geprobeerd het vak straatmaker uit te roeien. “Wij zijn er op uit om het handmatig en machinaal straatwerk zo te integreren dat het over een aantal jaren vanzelfsprekend is, dat zoveel mogelijk elementen machinaal worden aangebracht. Het beroep van straatmaker moet naar een hoger niveau, daarvoor zullen we ook de huidige vijf jaar durende opleiding moeten aanpassen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels