nieuws

Huurverhoging iets lager dan vorig jaar

bouwbreed

De gemiddelde huurverhoging in 1994, die door de bij de Nationale Woningraad aangesloten woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven zal, worden opgelegd, bedraagt 4,77 %. Het gemiddelde percentage in 1993 bedroeg 5,16.

Corporaties hebben met de invoering van de huursombenadering meer vrijheid gekregen de huurverhoging te laten varieren, namelijk van 0 % tot maximaal 6% per woning.

Om de financiele continuoteit van corporaties op termijn te handhaven moet de gemiddelde huurverhoging volgens aanwijzigingen van het rijk tenminste 4,25% bedragen. De NWR meent echter dat de mogelijkheden voor corporaties om de huren te differentieren moeten worden verruimd.

Daarover zijn ook al afspraken gemaakt met het rijk. In 1995 wordt volgens plan de maximale huurverhoging per woningen opgetrokken naar 6,5 e 7,5% opgetrokken. De minimale huursomstijging zou 3,5% moeten bedragen.

Reageer op dit artikel