nieuws

Hongaarse bouw staat voor gestage groei

bouwbreed

De Hongaarse economie is het dieptepunt voorbij en staat voor een periode van gestadige groei. De Wereldtentoonstelling van 1996 vormt een van de oorzaken van deze toename. Voorts tonen buitenlandse investeerders meer interesse voor het land. Te denken valt hier aan bijvoorbeeld Philips, General Motors, Audi en Ikea. Ook in de sector bouw vallen verbeteringen te verwachten.

De toenemende activiteit in de bouw houdt volgens het rapport Construction and Property in Hungary 1993-2000 *) vooral verband met de infrastructuur. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanleg van snelwegen die Hongarije met de buurlanden verbinden. Aanpak vergt ook de verbetering van de voorzieningen voor de telecommunicatie en de riolering. Voorts dient er een systeem voor de opslag en verwerking van afvalwater te komen. Op de woningmarkt ontstaat vraag naar omvangrijke renovatie en modernisering. In het verlengde daarvan groeit de vraag naar woningen die naar westers model zijn gebouwd.

Het toerisme en de recreatie vormen een andere groeimarkt. Hier gaat de belangstelling uit naar vakantieparken en kuurhotels nabij warmwaterbronnen. Voor deze activiteiten zal Hongarije in meer of mindere mate kennis van elders moeten aantrekken. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van energiezuinige en milieuvriendelijke bouw- en produktiemethoden. Diverse ontwikkelingen en poen zijn inmiddels mede door internationale financiele hulpprogramma’s in praktijk gekomen. Het vinden van de benodigde financiele middelen blijft echter lastig. Hongarije slaagde er inmiddels wel in de staatsschuld terug te brengen tot een internationaal aanvaard niveau waardoor de positie verbeterde om buitenlandse leningen te krijgen.

Volgens het rapport Superhighways in Poland **) neemt de Poolse regering binnenkort een besluit over de verbetering en de uitbreiding van de infrastructuur. Momenteel beschikt het land over slechts 200 kilometer snelweg. De aanpak gebeurt deels met internationale kredieten. De regeringsbesluiten voorzien verder in regels inzake de exploitatie van de te bouwen wegen.

(*) Construction and Property in Hungary 1993-2000 informeert over de structuur van de Hongaarse bouwmarkt en geeft een beginnend overzicht van de regels waarmee de buitenlandse ondernemer te maken krijgt. Nadere inlichtingen verstrekt Bouwcentrum International via 010-4309248. Hetzelfde geldt voor

**) Superhighways in Poland dat onder meer een overzicht biedt van de bedrijven die tot op heden zijn gecontracteerd voor de wegenbouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels