nieuws

Hoge Raad scherpt beleid btw bouwkavels aan

bouwbreed

Cobouw De belastingkamer van de Hoge raad heeft het leger van kopers van bouwkavels dat ten onrechte geheven btw terugvordert van gemeenten iets ingeperkt. De burger kan nog steeds proberen btw terug te vorderen als aan de gekochte kavel geen bewerkingen op of aan de grond zijn verricht. Er is dan geen sprake van bouwrijpe grond waarover wel btw wordt berekend.

Maar louter een aftakking van de hoofdriolering naar het perceel verandert de situatie. De grond is dan niet langer maagdelijk, maar een “vervaardigd goed” geworden. De Hoge Raad neemt met die strikte uitleg een hardere positie in dan het gerechtshof in Arnhem. Dat vond dat slechts een voorziening onvoldoende gewicht in de schaal legde.

De zaak is potentieel van groot financieel belang. Nadat de raad in 1990 in het zogenoemde St.Oedenrode-arrest bepaalde dat geen btw mocht worden geheven over niet-bouwrijpe kavels, vroegen veel burgers bij gemeenten of poontwikkelaars de in rekening gebrachte btw terug. In totaal gaat het om honderden miljoenen guldens. De gemeenten hadden die btw inmiddels al lang en breed afgedragen en verwezen door naar de staat. Die houdt zich doof voor de klachten die pas zijn ingediend nadat de aanslag definitief was. Wel ligt er inmiddels een reparatiewetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat btw-heffing over bouwkavels op ruimere schaal mogelijk maakt.

Naar Brussel

In totaal 169 Nederlandse gemeenten hebben in maart hun beklag gedaan bij de Europese Commissie over de opstelling van de Staat. Die zou de Nederlandse wet al in 1979 moeten hebben aanpassen aan de zesde btw-richtlijn van de EG. Het is denkbaar dat de commissie het Europese Hof van Justitie om een oordeel vraagt.

De Vereniging Eigen Huis benadrukt dat met de jongste uitspraak van de hoogste belastingrechter nog niet het laatste woord is gesproken. De Hoge Raad zal zich vermoedelijk nog moeten uitspreken over andere praktijkgevallen, waarin een aansluiting op de riolering ontbrak maar andere voorzieningen waren getroffen. Het grootste deel van de gevallen waarin btw wordt teruggevorderd houdt ook na deze uitspraak stand, aldus Eigen Huis.

Reageer op dit artikel