nieuws

Heerma met GS Utrecht in de slag over sectorgrens

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heerma wil spoedoverleg met gedeputeerde staten van Utrecht over de besluiten van dit college om zeventien gemeenten vrije-sectorgrenzen van f. 250000 toe te staan. Volgens Heerma handelt het dagelijks bestuur van de provincie in strijd met de wet.

Het college van GS gaf eerder deze week zeven gemeenten in het (noord-)westen van de provincie groen licht om huizen onder de f. 250000 voortaan te reserveren voor mensen uit de eigen regio.

Dit besluit volgde op een eerder genomen beslissing om tien gemeenten in het gebied van de Heuvelrug een zelfde toestemming te geven. Door deze besluiten heeft al bijna de helft van alle Utrechtse gemeenten een soort status aparte ten opzichte van de nieuwe Huisvestingswet.

In die wet ligt de koopprijsgrens voor de Randstadprovincies op f. 156000. Gedeputeerde staten hebben echter de bevoegdheid uitzonderingen te maken voor gemeenten die nog maar zeer beperkt huizen mogen bijbouwen. Volgens het provinciebestuur zijn de uitzonderingen dan ook gerechtvaardigd.

In de betrokken regio’s mag nog slechts beperkt worden uitgebreid, terwijl de druk op de Utrechtse woningmarkt enorm is.

Zonneklaar

Volgens Heerma is bij drie van de zeventien gemeenten zonneklaar dat de uitzonderingsbepaling niet opgaat: Veenendaal, Woerden en de Ronde Venen. Die mogen alle drie nog aanzienlijk uitbreiden. Het provinciebestuur beschouwt deze gemeenten echter als “regionale opvangkernen”. De staatssecretaris heeft ook aangekondigd binnen enkele dagen een circulaire naar alle gemeente- en provinciebesturen te sturen met daarin “een algehele oproep” om de wet na te leven. Gemeenten staan in de rij om hogere vrije-sectorgrenzen aan te vragen. Dat kan volgens de nieuwe wet nog tot 1 juli. Heerma benadrukt echter dat vrije vestiging het basisprincipe is. Het ministerie van VROM sluit dan ook niet uit dat de staatssecretaris de besluiten ter vernietiging voordraagt aan de Kroon als lokale bestuurders niet willen luisteren.

‘Oorlog’

Gedeputeerde Schapenk (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, CDA) wilde vooralsnog niet reageren. Wel zei hij te verwachten dat het “met Den Haag oorlog wordt. Daar kiest men voor een uitermate liberaal patroon. Wij wachten af hoe het juridische gevecht zich verder ontwikkelt.”

Reageer op dit artikel