nieuws

GS Brabant eisen

bouwbreed

aansluiting A 59

bij Maliskamp

Voor gedeputeerde staten van Noord-Brabant is de door Rijkswaterstaat aangedragen oplossing voor aanleg van het A59-traject Rosmalen-Geffen onaanvaardbaar. Ze willen dat het voorkeursplan wordt aangepast.

Dat is volgens hen nodig omdat anders “een niet-aanvaardbare verslechtering van de situatie in Rosmalen ontstaat”. Vandaar hun pleidooi bij RWS om in elk geval te zorgen voor realisering van een aansluiting bij Maliskamp “waarbij het stuifduingebied niet of zo min mogelijk wordt aangetast”.

RWS meent dat het door hem uitverkoren alternatief voor aanleg van het betrokken A59 traject het meest milieuvriendelijk is. Maar volgens GS is dat uitsluitend het geval als de aansluiting bij Maliskamp wordt uitgevoerd.

Reageer op dit artikel