nieuws

Georadar goed hulpmiddel bij grondwaterbeheer

bouwbreed Premium

Georadar kan een belangrijke bijdrage leveren aan het efficienter beheren, gebruiken en beschermen van het grondwater en het ondergrondse milieu.

Dit concludeert het samenwerkingspo ‘Ontwikkeling Georadar’ van TNO en acht waterleidingmaatschappijen, verenigd in de stichting Ontwikkeling Ondiepe Data Acquisitie Methoden (OODAM). Doel van deze instelling is het toepasbaar maken van de radartechniek voor hydrogeologisch en aanverwant milieutechnisch en ecologisch onderzoek.

Met de georadar kan een groter onderzoekdiepte worden bereikt dan met de huidige geofysische meetmethoden. Bovendien is de data-acquisitie uiterst efficient.

Het systeem is ontwikkeld bij TNO Grondwater en Geo-Energie. Het wordt nu toegepast voor het aantonen van grondwaterspiegels in zandgronden, van veenlagen en van geologische structuren. Dit is van belang voor onder meer de drinkwatervoorziening en bij vervuiling van grond en grondwater.

Het domein van de georadar gaat tot diepten van enkele tientallen meters. Dat is een aanzienlijke vergroting ten opzichte van de radartoepassingen in grondradar met een meetdiepte tot enkele meters.

Door recente ontwikkelingen in digitale instrumentatie en laagfrequente antennebouw is het mogelijk geweest het domein van de georadar aanzienlijk te vergroten.

Proefmetingen

In verband met het po zijn proefmetingen gedaan in meer dan twintig verschillende gebieden in Nederland. Geselecteerd werd op de relevantie voor grondwateronderzoek en verwachte geschiktheid voor de georadartechniek. Het nu afgeronde gedeelte betreft slechts een eerste fase.

De volgende fase van het po loopt tot 1996. De nadruk zal in deze periode worden gelegd op verbeteren van de bewerking en interpretatie van de gegevens.

Reageer op dit artikel