nieuws

Geen voordrachten, wel expositie Gebouw ’94

bouwbreed Premium

De voordrachten die gehouden zouden worden tijdens de beurs Gebouw ’94 in de RAI te Amsterdam, zijn niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. De beurs zelf vond wel plaats. Het beoogde aantal exposanten van 120 werd ruim gehaald.

Het was voor het eerst dat de beurs Gebouw ’94 werd gehouden. Het onderwerp was ‘facility management’ in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen dat de exposanten een grote verscheidenheid aan produkten en diensten tentoonstelden. De aandachtsgebieden varieerden van beheer en onderhoud van bedrijfsgebouwen tot ontwerpen, inrichten en beveiligen. Zowel koffie-automaten als computerprogramma’s voor het indelen van een kantoorpand, toiletten voor gehandicapten en zonwerende folie waren op de expositie te vinden. Die breedte vormt aan de ene kant de kracht, aan de andere kant juist de zwakte van Gebouw ’94. De organisator, PMC Expo te Rotterdam, heeft gelijk dat er weliswaar beurzen zijn over bepaalde aspecten van bouwen en beheren, maar nog geen beurs over alle aspecten. Gebouw ’94 voorziet in die leemte. Daar staat tegenover dat de beurs nog vrij klein is, en de bezoeker dus weinig zeker is welke exposanten er aan te treffen zijn.

Gedeelde plaatsen

De expositie werd gehouden in de Deltahal en een deel van de Randstadhal van de RAI. Er waren in totaal 120 stands beschikbaar, maar omdat er ca 130 belangstellenden waren, moesten enkele plaatsen gedeeld worden. De bezoekers van Gebouw ’94 waren facility managers, eigenaars en beheerders van bedrijfsgebouwen, op zoek naar informatie over zaken als zonwering, tapijt, meubilair, schoonmaakdiensten, installaties, verlichting enzovoort. Hieraan wordt per werkdag zo’n f. 235 miljoen uitgegeven, wat voldoende bestaansreden geeft aan een beurs als Gebouw ’94. Het is goed mogelijk om door een zorgvuldige keuze uit produkten en diensten en door verbetering van efficiency flink te besparen op de kosten van het gebruik van bedrijfsgebouwen. Daarnaast ke facility managers een bijdrage leveren aan milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen en beheren.

Naar verwachting vindt over een jaar de volgende beurs Gebouw plaats. Het is te hopen dat er dan wel voldoende belangstelling bestaat voor kennisoverdracht via seminars. Het moet toch mogelijk zijn dat exposanten en organisatoren daar gezamenlijk een vorm aan geven.

Reageer op dit artikel